Informacje ogólne

Pomaga sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga.

Discovery NM/CT 670 ma na celu oświecenie ciała i umysłu. Umożliwia penetrowanie najgłębszych zakamarków ciała pacjenta oraz ułatwia znajdowanie rozwiązań, które wcześniej wydawały się być poza zasięgiem. Rozszerza granice wykrywania dzięki następującym cechom:

 • 16-minutowy protokół badania kości
 • Kompleksowe rozwiązania do zarządzania dawkami
 • 8- lub 16-warstwowy tomograf komputerowy BrightSpeed* Elite z technologią VCT
 • Wydajne aplikacje stacji roboczej Xeleris* 3

Zalety

Zarządzanie dawką

ASiR

Firma GE Healthcare oferuje sprawdzoną w branży adaptacyjną statystyczną rekonstrukcję iteracyjną, która umożliwia redukcję szumów (standardowe odchylenie szumu piksela) na poziomie takim, jak przy akwizycji z wyższą mocą generatora.1

Nasza zastrzeżona technologia ASiR umożliwia redukcję standardowego odchylenia szumu piksela oraz wartości mA przy akwizycji obrazów, tym samym ograniczając wymaganą dawkę.1

IQ Enhance (IQE)

Technologia IQ Enhance (IQE) umożliwia szybsze pokrycie anatomiczne z większą wartością pitch skanowania spiralnego przy zbliżonym poziomie wskaźnika artefaktów, jak w przypadku wolniejszego skanowania spiralnego bez IQE. Taka szybkość pokrycia jest równoważna szerszym detektorom (50-warstwowym) przy tej samej szybkości stołu.2

Zarządzanie dawką

Akwizycja 3D z modulacją mA umożliwia redukcję dawki w porównaniu z akwizycją ze stałą wartością mA.3

Poprawa wydajności pracy

Większa efektywność: Skanowanie kości w czasie krótszym o połowę, automatyczna i półautomatyczna konfiguracja akwizycji oraz zgodny z IHE przebieg pracy według harmonogramu opartego na worklist umożliwiają wykonanie pełnego badania hybrydowego SPECT/TK oraz WB kości w czasie zaledwie 16 minut.

Znakomita jakość obrazu

Detektor Elite NXT o nowatorskiej konstrukcji zapewnia wyjątkową jakość obrazu.Bardzo kompaktowa konstrukcja i automatyczne konturowanie ciała minimalizują odległość między pacjentem i detektorami w celu uzyskania doskonałej rozdzielczości, natomiast kolimatory zoptymalizowane pod kątem badań SPECT i wyjątkowo wysoka częstość zliczeń umożliwiają bardzo precyzyjne wykrywanie zdarzeń.

Discovery NM/CT 670 oferuje także szeroki wybór zaawansowanych protokołów obrazowania BrightSpeed* Elite w celu spełnienia najbardziej wygórowanych potrzeb w zakresie skanowania TK. 

Zaawansowane aplikacje

Stacja robocza przetwarzania i przeglądu Xeleris oferuje możliwości i wszechstronność ułatwiającą diagnozowanie, badanie i leczenie chorób z wielu kategorii. Stacja integruje nowy i istniejący sprzęt medycyny nuklearnej, w tym starsze urządzenia firmy GE i innych firm.Zaprojektowana pod kątem poprawy spójności wyników i usprawnienia przebiegu pracy stacja robocza Xeleris daje dostęp do obrazów i aplikacji z systemu PACS oraz komputerów znajdujących się w placówce i poza nią.

Discovery NM/CT 670 oferuje też funkcję Volumetrix* MI, która umożliwia dokładne nałożenie skanów SPECT, PET, MR i TK w celu poprawy trafności rozpoznań. Volumetrix MI wykorzystuje też zaawansowane algorytmy wykrywania i korygowania ruchu, zapewniając elastyczność pozwalającą rejestrować i wyświetlać w 3D skany pojedyncze lub wielokrotne SPECT i hybrydowe SPECT/TK.

Dodatkowo funkcja Volumetrix 3D oferuje prostszy sposób na przeglądanie hybrydowych zestawów danych dzięki renderowaniu objętości, segmentacji i nakładaniu badań SPECT na skany MR lub TK.

Technologia

Discovery NM/CT 670 ma następujące cechy:

 • Narzędzia Volumetrix MI do nakładanbia obrazów uzyskanych różnymi metodami obrazowania
 • 16-minutowy protokół badania kości
 • Kompleksowe rozwiązania do zarządzania dawkami
 • Szeroki wybór protokołów obrazowania BrightSpeed Elite
 • Technologia AsiR ograniczająca wartość mA przy akwizycji obrazu
 • Funkcja Pitch Booster/IQE redukująca artefakty spiralne i umożliwiająca skanowanie z większym skokiem
 • Modulacja dawki 2D i 3D dostosowuje wartość mA zależnie od struktury anatomicznej
 • Aplikacja Dosimetry Toolkit
 • ocena ilościowa wychwytu
 • Otwarte gantry z dużym otworem 70 cm

Łącza powiązane

Uwagi

1. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR może ograniczyć dawkę przyjmowaną przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym.

2. Wskaźnik artefaktu spiralnego definiuje się jako: ((wartość SD przy ROI1)2 - (wartość SD przy ROI2)2)1/2. W celu obliczenia wskaźnika artefaktu spiralnego dokonano akwizycji dwóch spiralnych zestawów danych. Obie akwizycje spiralne wykonano przy użyciu wartości kV: 120, obrót gantry: 0,8 s, grubość warstwy: 1,25 mm, SFOV: duże, DFOV: 32 cm, początek/koniec: S200-I370 i rekonstrukcja z użyciem matrycy 512.

3. Modulacja wartości mA ma na celu optymalizację dawki dla zleconego przez użytkownika wskaźnika szumów. Jej wpływ na dawkę zależy od budowy ciała pacjenta oraz zleconego ustawienia wskaźnika szumów.

Przypadki kliniczne

ID DOC 1038037Clinical cases Discovery 670

PDF 2MB
 • Data utworzenia 4/27/2012
 • ID dokumentu DOC 1038037

Filmy