Informacje ogólne

Przedstawiamy aparat Optima NM/CT 640

Przedstawiamy aparat Optima NM/CT 640 – potężne narzędzie łączące w sobie niezwykłą precyzję i wydajność. Wykorzystana technologia następnej generacji doskonale trafia w najważniejsze potrzeby z zakresu obrazowania metodą SPECT/TK:

  • Jakość obrazów zapewniająca znakomitą czytelność

  • Obrazowanie z zastosowaniem niskiej dawki bez żadnych kompromisów

  • Prędkość akwizycji mająca decydujące znaczenie dla wydajności

  • Niski koszt utrzymania

Korzystając z aparatów Optima NM/CT 640, klinicyści mogą cieszyć się precyzją i jakością obrazów na poziomie umożliwiającym podejmowanie decyzji o charakterze krytycznym przy jednoczesnym zachowaniu niskiej dawki podawanej pacjentowi. Dzięki większej prędkości akwizycji i ulepszonej technologii TK aparaty te stanowią rozsądną inwestycję dla placówek starających się zmaksymalizować swoją wydajność. W związku z tym, że seria 600 została opracowana z myślą o jej rozbudowie w przyszłości, system będzie można z łatwością rozszerzać wraz ze wzrostem potrzeb i możliwości placówki. Ta idealna równowaga pomiędzy precyzją a wydajnością stanowi wyznacznik nowej ery obrazowania SPECT/TK.

Dawka

NM Redukcja dawki

Możliwość poprawy rozdzielczości pozyskiwanych obrazów przy jednoczesnym obniżeniu dawki podawanej pacjentowi.

Technika Evolution zmienia relację pomiędzy czasem, dawką i jakością obrazu, pozwalając na ograniczenie czasu lub podawanej pacjentowi dawki do 50 procent niższej w większości przeprowadzanych procedur skanowania przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości obrazu.

Technologie z zakresu zarządzania dawką – Optima NM/CT 640:

  • Nowy detektor TK został opracowany z myślą o ograniczeniu dawki. Dzięki tej innowacyjnej niskodawkowej technologii aparaty Optima NM/CT 640 umożliwiają uzyskanie znakomitej jakości obrazów TK przy użyciu dawki mniejszej niż połowa dawki stosowanej w standardowych, charakteryzujących się mniejszą prędkością obrotu systemach TK11.

Więcej informacji o programie Blueprint firmy GE dotyczącym zmniejszenia dawki.

1. Dane porównano z wynikami pomiarów aparatu Infinia Hawkeye 4 przeprowadzonych w warunkach kontroli fabrycznych z zakresu obrazowania hybrydowego.

Poprawa wydajności pracy

Szerokie możliwości diagnostyczne i jeszcze szersze możliwości działania.

Prędkość akwizycji mająca decydujące znaczenie dla wydajności. Dzięki większej prędkości akwizycji i ulepszonej technologii TK aparaty te stanowią rozsądną inwestycję dla placówek starających się zmaksymalizować swoją wydajność. Zaawansowane mechanizmy robotyczne i szybkie obrazowanie TK znacznie skracają czas skanowania hybrydowego, skutkując czasem krótszym o około 5 minut w porównaniu z systemem Infinia Hawkeye 4.

Znakomita jakość obrazu

Szybki obrót TK

Prezentacja szybkiego obrotu TK

Detektor Elite NXT o nowatorskiej konstrukcji wyznacza nowe standardy jakości obrazu. Bardzo kompaktowa konstrukcja i nowa funkcja automatycznego konturowania ciała minimalizują odległość między pacjentem i detektorami w celu uzyskania lepszej rozdzielczości, a kolimatory zoptymalizowane pod kątem badań SPECT i wyjątkowo wysoka częstość zliczeń umożliwiają bardzo precyzyjną detekcję .

Wykonując pełny obrót TK w czasie 1 sekundy, aparaty Optima NM/CT 640 pomagają ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia artefaktów ruchowych.

Przejdź do biblioteki obrazów klinicznych aparatu Optima NM/CT 640.

Zaawansowane aplikacje

Przetwarzanie danych w trafne rozpoznanie.

Stacja robocza przetwarzania i przeglądu Xeleris oferuje możliwości i wszechstronność ułatwiającą diagnozowanie, badanie i leczenie chorób z wielu kategorii. Stacja integruje nowy i istniejący sprzęt medycyny nuklearnej, w tym starsze urządzenia firmy GE i innych firm. Zaprojektowana pod kątem poprawy spójności wyników i usprawnienia przebiegu pracy stacja robocza Xeleris daje dostęp do obrazów i aplikacji z systemu PACS oraz komputerów znajdujących się w placówce i poza nią.

Xeleris 3 Dosimetry ToolkitAparaty Optima NM/CT 640 oferują też funkcję Volumetrix MI, która umożliwia dokładne nakładanie skanów SPECT, PET, MR i TK w celu poprawy trafności rozpoznań. Volumetrix MI wykorzystuje też zaawansowane algorytmy wykrywania i korygowania ruchu, zapewniając elastyczność pozwalającą rejestrować i wyświetlać w 3D skany pojedyncze lub wielokrotne SPECT i hybrydowe SPECT/TK.

Dodatkowo funkcja Volumetrix 3D oferuje prostszy sposób na przeglądanie hybrydowych zestawów danych dzięki renderowaniu objętości, segmentacji i łączeniu badań SPECT ze skanami MR lub TK.

Uzyskaj więcej informacji o stacji roboczej Xeleris 3 i funkcji Volumetrix MI oraz dowiedz się, jaką rolę odgrywają w procesie przetwarzania dostępnych danych w trafne rozpoznanie.

Niezmienna wartość

Możliwości poznania rosnące wraz z potrzebami.

Miej pewność dobrze zainwestowanego kapitału. Aparaty Optima NM/CT 640 można rozbudowywać, dzięki czemu istnieje możliwość rozszerzenia zakresu świadczonych usług w zależności od zmieniających się potrzeb.

Do pobrania


Powiązane materiały

Edukacja i szkolenia

Usługi i wsparcie