Informacje ogólne

Większe możliwości diagnostyczne  

Aplikacja Cardiac Morphing stosuje zaawansowany algorytm przetwarzania danych, kompensując ruch bijącego serca.  Pozwala poprawić wyrazistość obrazu, gdyż przeprowadza rejestrację non-rigid 3D całego cyklu do fazy późnorozkurczowej. Natomiast poprawa rozdzielczości i kontrastu dzięki większej wyrazistości obrazów perfuzji SPECT umożliwia zwiększenie pewności diagnostycznej.

Zalety

Aplikacja Cardiac Morphing zapewnia następujące korzyści:

  • Ograniczenie niejednorodnego rozmazania obrazu serca spowodowanego skurczami mięśnia sercowego
  • Poprawa rozdzielczości i kontrastu obrazów perfuzji SPECT związana z poprawą wyrazistości

Prezentacja