Informacje ogólne

Obrazy SPECT po wstrzyknięciu joflupanu 123I dostarczają danych klinicznych o wychwycie przez receptory dopaminy w jądrze ogoniastym i skorupie. DaTQUANT jest zaawansowaną aplikacją neurologiczną oferowaną jako opcja na stacji roboczej Xeleris 3. DaTQUANT umożliwia szybką, odtwarzalną i dokładną analizę ilościową danych SPECT uzyskanych z zastosowaniem joflupanu 123l, co może usprawnić przebieg neurologicznych badań SPECT.

Zalety

DaTQUANT poprawia trafność rozpoznań, zapewniając następujące możliwości:

  • Ilościowa analiza wychwytu miejscowego na obrazach SPECT po wstrzyknięciu joflupanu 123I
  • Wykorzystanie  łatwego i szybkiego, automatycznego przetwarzania
  • Dodawanie do raportów spójnych, powtarzalnych i dokładnych wyników
  • Przedstawianie uporządkowanych wyników w automatycznie generowanym raporcie PDF
  • Dostarczanie  dodatkowych informacji, które mogą nie zostać ujawnione przez samą interpretację wzrokową

 

Technologia

DaTQUANT oferuje następujące funkcje:

  • Rejestracja za pomocą solidnego szablonu badań SPECT z wstrzyknięciem joflupanu 123l, opracowanego na podstawie dużej próby klinicznej ENCDAT** z udziałem ~150 pacjentów
  • Automatyczne obliczanie wskaźników wiązania prążkowiowego oraz wskaźników asymetrii skorupa-jądro ogoniaste i lewo-prawo
  • Wbudowany generator raportów (PDF)