Informacje ogólne

Dosimetry Toolkit jest zaawansowaną aplikacją kliniczną ułatwiającą ocenę ilościową zmian pochłaniania radiofarmaceutyków z biegiem czasu poprzez analizę wielu skanów SPECT/TK całego ciała lub skanów planarnych i SPECT/TK. Używając tej aplikacji przy planowaniu terapii radioizotopowej, dokonuje się rejestracji wszystkich uzyskanych skanów za pomocą narzędzi półautomatycznych. Następnie dokonuje się segmentacji narządów docelowych i obrysowuje strefy aktywności. Na końcu można dla każdego narządu obliczyć objętość, aktywność i czas przebywania.

Zalety

Aplikacja Dosimetry Toolkit ułatwia planowanie i monitorowanie terapii radionuklidowej, dając następujące korzyści: 

  • Uproszczenie procedury oceny ilościowej pochłaniania radiofarmaceutyków w narządach
  • Określanie i raportowanie objętości leczonego narządu, aktywności i czasu przebywania radioizotopu o danym stężeniu
  • Skrócenie czasu przetwarzania
  • Wykorzystanie wielu zestawów danych WB SPECT/TK i/lub płaszczyznowych WB do oceny ilościowej zmian
  • Ułatwienie  planowania terapii radioizotopowej
  • Zastąpienie uciążliwych narzędzi ręcznych do definiowania narządów i obliczania aktywności


Technologia

Dosimetry Toolkit ma następujące funkcje:  

  • Półautomatyczne narzędzia do rejestracji wszystkich skanów do jednego wspólnego skanu odniesienia
  • Interaktywne i półautomatyczne narzędzia do segmentacji narządów docelowych i obrysowywania stref aktywności
  • Strzykawka z dawką standardową do kalibracji czułości systemu