Informacje ogólne

Obrazowanie kości jest jedną z najbardziej typowych procedur medycyny nuklearnej. Dzięki aplikacji Evolution for Bone można skrócić czas obrazowania SPECT bez pogorszenia jakości obrazu. Możliwa jest wręcz akwizycja SPECT całego ciała w takim samym czasie, jak planarna akwizycja kości całego ciała z pojedynczym skanem SPECT. Można też wygodniej skanować pacjentów w podeszłym wieku lub dzieci, które mają trudności z pozostawaniem przez dłuższy czas w nieruchomej pozycji.  Jeśli na skanowanie wpływają takie warunki, jak naciekające wstrzyknięcia lub słabe nawodnienie pacjenta, Evolution for Bone poprawia jakość obrazu, wykorzystując ograniczone statystyki z niedoskonałego badania.

Evolution Technology

Zalety

Evolution for Bone zmienia sposób obrazowania, zapewniając następujące korzyści:

  • Poprawa jakości obrazu i rozdzielczości w badaniach SPECT z pełnym wymiarem czasu i pełną dawką
  • Skrócenie czasu obrazowania nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazu
  • Obniżenie podanej dawki nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazu
  • Dowolna kombinacja redukcji czasu i dawki odpowiadająca redukcji zliczeń o 50%
  • Odzyskiwanie niedoskonałych badań
  • Korygowanie czynników pogarszających jakość obrazu

Technologia

Funkcje aplikacji Evolution for Bone:

  • Algorytm iteracyjnej rekonstrukcji obrazu zastępujący tradycyjną, filtrowaną projekcję wsteczną
  • Modele 3D kolimatorów firmy GE dostarczają dokładnych charakterystyk kolimatora-detektora dla różnych aplikacji klinicznych

Prezentacja