Informacje ogólne

Obrazowanie perfuzji mięśnia sercowego jest jedną z najczęściej wykonywanych procedur dzisiejszej kardiologii, dostarczającą istotnych informacji o sercu i zasilających go tętnicach wieńcowych.  Badania takie wymagają długiego czasu obrazowania, często przekraczającego 15 do 20 minut, w sesji spoczynkowego i wysiłkowego obrazowania SPECT. Dodatkowy czas jest niezbędny w celu korekcji osłabienia sygnału (w razie potrzeby), która może znacznie ograniczyć artefakty związane z osłabieniem sygnału w tkankach piersi, mięśni i przepony.

Evolution for Cardiac jest innowacyjnym pakietem rekonstrukcyjnym do obrazowania bramkowanego i niebramkowanego SPECT perfuzji mięśnia sercowego z użyciem Tc-99m, redukującym czas akwizycji nawet o 50%. Umożliwia także redukcję podanej dawki nawet o 50% z utrzymaniem czasu skanowania i jakości obrazu.Evolution for Cardiac umożliwia lekarzom generowanie badań wysokiej jakości z korekcją pochłaniania opartą na TK lub bez takiej korekcji, w krótszym czasie lub z niższą dawką, bez pogorszenia wydajności i przebiegu pracy. Jakość obrazu klinicznie odpowiada jakości uzyskiwanej w akwizycji FBP/OSEM w pełnym wymiarze czasu.

Technologia Evolution

Zalety

Evolution for Cardiac zmienia sposób obrazowania, zapewniając następujące korzyści:

  • Skrócenie czasu obrazowania nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazu
  • Obniżenie podanej dawki nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazu
  • Redukcja dowolnej kombinacji czasu i podanej dawki odpowiadająca redukcji zliczeń o 50%
  • Odzyskiwanie  niedoskonałych badań  
  • Kompensowanie czynników pogarszających jakość obrazu

Technologia

Funkcje aplikacji Evolution for Cardiac:

  • Algorytm iteracyjnej rekonstrukcji obrazu zastępujący tradycyjną, filtrowaną projekcję wsteczną
  • Modele 3D kolimatorów firmy GE i statystyczne modele szumów dostarczają dokładnych charakterystyk kolimatora-detektora dla różnych aplikacji klinicznych

Prezentacja