Informacje ogólne

Obrazowanie kości jest jedną z najbardziej typowych procedur medycyny nuklearnej. Dzięki aplikacji Evolution for Planar Bone można skrócić czas obrazowania SPECT lub podaną dawkę bez pogorszenia jakości obrazu. Przy krótszym czasie obrazowania można wygodniej skanować pacjentów w podeszłym wieku lub dzieci, które mają trudności z pozostawaniem przez dłuższy czas w nieruchomej pozycji. Jeśli na skanowanie wpływają takie warunki, jak naciekające wstrzyknięcia lub słabe nawodnienie pacjenta, Evolution for Planar Bone poprawia jakość obrazu, wykorzystując ograniczone statystyki z niedoskonałego badania.

Technologia Evolution

Zalety

Evolution for Planar Bone zmienia sposób obrazowania, zapewniając następujące korzyści:

  • Poprawa jakości obrazu i rozdzielczości płaszczyznowych obrazów kości z pełnym wymiarem czasu skanowania i pełną dawką
  • Skrócenie  czasu obrazowania nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazu
  • Obniżenie podanej dawki nawet o 50% bez pogorszenia jakości obrazu
  • Redukcja dowolnej kombinacji czasu i podanej dawki odpowiadająca redukcji zliczeń o 50%
  • Odzyskiwanie niedoskonałych badań
  • Kompensowanie czynników pogarszających jakość obrazu

Technologia

Funkcje aplikacji Evolution for Planar Bone:

  • Nielokalny filtr Adaptive Structure Matching (Adpatacyjne dopasowywanie struktur), ograniczający całkowitą zawartość szumów na obrazie przez ważone uśrednianie pikseli znajdujących się w zbliżonych obszarach na podstawie analizy statystycznej
  • Optymalizacja rozmiaru piksela po akwizycji, okna energetycznego oraz nowego filtru nielokalnego Adaptive Structure Matching (Adpatacyjne dopasowywanie struktur) w celu ograniczenia szumów bez utraty krawędzi i w ten sposób poprawienia jakości obrazu

Prezentacja