Informacje ogólne

Evolution Toolkit do celów medycyny nuklearnej pomaga usprawnić przebieg pracy dzięki rozbudowanym aplikacjom. Ten zestaw narzędzi obejmuje narzędzia poprawiające rozdzielczość i ograniczające szumy w różnych badaniach, dzięki czemu można poprawić wyrazistość obrazów. Umożliwia także retrospektywną ocenę wpływu redukcji czasu lub dawki na potrzeby optymalizacji protokołów użytkownika. Badając wpływ czasu lub podanej dawki, można także zasymulować różne poziomy gęstości w celu sprawdzenia wpływu na jakość obrazu.

Technologia Evolution

Zalety

Evolution Toolkit obejmuje zaawansowaną technologię zapewniającą następujące korzyści:

  • Usprawnienie przebiegu pracy dzięki rozbudowanym aplikacjom
  • Ocena  wpływu redukcji czasu lub podanej dawki w celu optymalizacji protokołów użytkownika
  • Poprawa rozdzielczości, ograniczenie szumów
  • Symulacja gęstości zliczeń w celu sprawdzenia wpływu czasu lub podanej dawki na jakość obrazu


Technologia

Funkcje zestawu narzędzi Evolution Toolkit:

  • Algorytm iteracyjnej rekonstrukcji obrazu zastępujący tradycyjną, filtrowaną projekcję wsteczną
  • Modele 3D kolimatorów firmy GE dostarczają dokładnych charakterystyk kolimatora-detektora dla różnych aplikacji klinicznych
  • Narzędzie do pobierania próbek statystycznych w celu symulacji różnych obniżonych gęstości zliczania

Prezentacja