Informacje ogólne

Dwa wydajne pakiety oprogramowania w jednym 

Czystość. Wybór. Wygoda. Aplikacja medycyny nuklearnej Volumetrix* MI oferuje wszystkie trzy zalety, łącząc w sobie dwa wydajne pakiety oprogramowania: Volumetrix 3D i Volumetrix IR. Takie połączenie pozwala wykonywać procedury różnych typów przy użyciu jednej aplikacji.

Volumetrix 3D uzupełnia wydajność i łatwość analizy obrazów 2D o wygodę zaawansowanej wizualizacji 3D. Volumetrix IR oferuje możliwość rejestracji (fuzji) praktycznie dowolnych danych TK do SPECT, bez potrzeby przerywania przebiegu pracy NM.

A zatem dzięki współpracy tych dwóch pakietów oprogramowania można uzyskać większą klarownośc obrazu, wybór danych TK w celu rozszerzenia badań SPECT oraz wygodę zoptymalizowanej rejestracji w badaniach kontrolnych.

Zalety

Volumetrix MI jest aplikacją obsługującą wiele metod badania (PET, MRI, SPECT, TK). Korzystanie z niej zapewnia następujące korzyści:

 • Wykonywanie procedur różnych typów za pomocą jednej aplikacji
 • Możliwość pełnego przetwarzania danych SPECT
 • Poprawa wyrazistości przez zwiększenie rozdzielczości i redukcję szumów za pomocą technologii Evolution
 • Poprawa wizualizacji przez usunięcie przeszkód otaczających zmiany, wyróżnianie podejrzanych obszarów wychwytu w 3D
 • Wyrównywanie automatyczne skanów wykonywanych w różnych momentach czasowych na potrzeby łatwego porównywania badań kontrolnych SPECT
 • Zarządzanie dużą ilością danych w efektywny sposób
 • Symulacja różnych poziomów gęstości zliczeń za pomocą aplikacji Evolution Toolkit
 • Integracja korekcji ruchu, algorytmów Evolution, hybrydowych narzędzi KJ, wklejania wielu pól widzenia i inteligentnych porównań
 • Minimalizacja kosztów eksploatacji sprzętu i maksymalizacja wykorzystania aktywów

Technologia

Funkcje pakietu Volumetrix MI:

 • Opcjonalne narzędzia segmentacji Volumetrix 3D: wycinanie i przycinanie płaszczyzn
 • Opcjonalna rejestracja sztywna obrazów uzyskanych różnymi metodami
 • Platforma Xeleris*
 • Opcjonalne aplikacje Evolution Toolkit i Evolution for Bone

Prezentacja