Powiązane materiały

Zobowiązanie dotyczące współpracy urządzeń

Umowa dotycząca współpracy urządzeń firmy GE/Instrumentarium na terenie Unii Europejskiej

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczącej współpracy urządzeń (Interfacing Commitment) firma GE jest zobligowana do udostępniania informacji i danych dotyczących interfejsów (takich jak informacje na temat protokołów przesyłu), niezbędnych do zapewnienia zgodności pomiędzy istniejącymi i przyszłymi urządzeniami firmy GE a urządzeniami innych producentów w kombinacjach wymienionych poniżej, a także wszelkich nowych informacji dotyczących interfejsów wynikających z jakichkolwiek modyfikacji lub aktualizacji urządzeń firmy GE.

W związku z powyższym firma GE zobowiązuje się do przekazywania informacji i danych dotyczących interfejsów, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczącej współpracy urządzeń (Interfacing Commitment), dla następujących kombinacji produktów:

  • Urządzenia do terapii firmy GE w połączeniu z monitorami pacjenta lub systemami CIS
  • Monitory pacjenta firmy GE w połączeniu z urządzeniami do terapii lub systemami CIS
  • System CIS firmy GE w połączeniu z urządzeniami do terapii i/lub monitorami pacjenta. W ramach umowy dotyczącej współpracy urządzeń (Interfacing Agreement) inni producenci mogą nieodpłatnie wykorzystywać informacje dotyczące interfejsów w celu zapewnienia zgodności oferowanych przez nich urządzeń w kombinacjach produktów wymienionych powyżej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umowy dotyczącej współpracy urządzeń (Interfacing Agreement) prosimy o kontakt:

Matthew McManusem

  • Telefon: (414) 721-4663
  • E-mail: InterfaceCommitment@ge.com
  • mailto: GE Healthcare, 9900 Innovation Drive, RP-2131, Wauwatosa, WI 53226

Więcej informacji na temat zobowiązania firmy GE przedstawionego Komisji Europejskiej.

Pobierz ogólnodostępną   wersję umowy firmy GE dotyczącej współpracy urządzeń  .Dostęp do dokumentu można również uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Komisji Europejskiej

Przewodnik dotyczący współpracy i wyboru urządzeń:

  Urządzenia innych producentów
Urządzenie firmy GE Monitor pacjenta Urządzenie do terapii System informacji klinicznej (CIS)
Monitor pacjenta firmy GE Nieobsługiwane – wniosek o rozwiązanie niestandardowe Współpraca z monitorami firmy GE Współpraca z monitorami firmy GE
Urządzenie do terapii firmy GE Urządzenie do terapii firmy GE Nieobsługiwane – wniosek o rozwiązanie niestandardowe Współpraca z urządzeniami do terapii firmy GE
System informacji klinicznej (CIS) firmy GE System informacji klinicznej (CIS) firmy GE System informacji klinicznej (CIS) firmy GE Nieobsługiwane – wniosek o rozwiązanie niestandardowe