Informacje ogólne

Rozwój opieki medycznej

Monitor CARESCAPE B650 może pomóc w zarządzeniu przepływem pacjentów poprzez dostarczenie odpowiednich danych klinicznych we właściwym miejscu i czasie. Jego intuicyjna budowa sprawia, że nauka obsługi monitora nie sprawia problemu pracownikom na wszystkich poziomach zaawansowania, a możliwość aktualizacji zabezpiecza długoterminowe inwestycje w tego typu urządzenia.  Dzięki dostosowaniu oprogramowania monitora CARESCAPE B650 do poszczególnych miejsc opieki można go łatwo przystosować do użytku na oddziałach leczenia dorosłych, oddziałach pediatrii i neonatologii.

Benefits

Providing clinical excellence

 • Combines the best of Marquette* Electronics and Datex-Ohmeda* legacies into one platform 

 • Wide set of clinical measurements are available with advanced parameter modules, both in-house developed parameters and proven technology integrations 

 • Innovative algorithms aid accurate diagnoses, including GE EK-Pro*, GE DINAMAP* non-invasive blood pressure, and 12 SL* diagnostic ECG with direct 2-way MUSE* communication 

 • Various parameters of AoA concept can help you assess the adequacy of anesthesia in the OR 

 • Advanced airway modules from standard airway gas monitoring and automatic AA identification to advanced Patient Spirometry and direct gas exchange measurements 

 • A full range of respiratory parameters help clinicians to detect changes in patient’s respiration and ventilatory status, to give insight to patients’ readiness for ventilator weaning and to support treatment decisions in the ICU 

 • High-definition visualization of real-time and historic patient data, for beat-to-beat and breath-to-breath trending

Compact, flexible, intuitive design

 • The CARESCAPE patient monitoring platform provides a complete system of clinical intelligence with data continuity. 

 • Dedicated software and parameters for the Anesthesia, PACU, Critical Care, Emergency Care and NICU care areas make it easy to configure to your work patterns 

 • User-controlled views, from 8 to 14 waveforms with overlays and insets, allow for flexibility and customization, based on caregivers’ and patients’ needs 

 • Pages & Profiles functionality can increase flexibility and workflow efficiency by allowing you to configure monitors to unit standards and patient populations 

 • Auto View on Alarm (AVOA) automatically shares high priority alarms for viewing and silencing the alarms within one care unit and even from another care unit 

 • Integrated USB ports allow for a keyboard, mouse, barcode readers and other data entry device attachment 

 • Trim Knob* control and choice of touch screen or hard keys provide for easy control of key features 

 • Compact design with pivoting frame fits ergonomically into different environments and allows for customizing with multi-parameter modules and other options

Dependable data continuity and integration

 • Direct 2-way communication with MUSE, ECG archiving system for enhanced Cardiac workflow 

 • Auto View on Alarm (AVOA) automatically shares high priority alarms for viewing and silencing within the care unit even without additional Central Station 

 • Connectivity with the CARESCAPE Gateway enables automatic patient data synchronization and communication to EMR systems through standard HL7** protocol

Protecting long-term investments

 • Backwards compatible with many existing Datex-Ohmeda components 

 • Structured LIFE upgrade programs can lower costs of ownership 

 • Remote service through InSite* ExC provides smooth updates and predictive maintenance capabilities

Anestezjologia

Sala operacyjna

Monitor CARESCAPE B650 integruje dane z monitora, aparatu anestezjologicznego i innych współpracujących rozwiązań w ramach jednego systemu, za pomocą którego można uzyskać w miejscu opieki dostęp do istotnych informacji dotyczących pacjenta. Monitor CARESCAPE B650 może wyświetlać kompletne dane dotyczące odpowiedniego znieczulenia (AoA) obliczone na podstawie więcej niż jednego parametru. W przypadku korzystania ze wszystkich parametrów AoA, takich jak Entropy* (entropia, świadomość), hemodynamika, NMT (napięcie mięśniowe) i SPI (niewrażliwość na ból), za pomocą monitora CARESCAPE B650 można uzyskać pełny obraz stanu pacjenta i adekwatności znieczulenia – a wszystko to na jednym ekranie. Odpowiednie zrównoważenie tych parametrów może skrócić czas wybudzania i ograniczyć negatywny wpływ znieczulenia na pacjentów.

Oddział wybudzeń

Elastyczne oprogramowanie monitora CARESCAPE B650 pozwala na sprostanie określonym potrzebom w zakresie monitorowania na oddziale wybudzeń dzięki wykorzystaniu tych samych parametrów i pomiarów, co na sali operacyjnej w celu zachowania ciągłości danych i uzyskania spójniejszego obrazu stanu pacjenta.

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach anestezjologicznych.  Kliknij tutaj.....

The CARESCAPE Monitor B650 integrates data from the monitor, anaesthetic machine and other interfaced devices.

Intensywna opieka

Oddział intensywnej opieki medycznej

Na oddziale intensywnej opieki medycznej najważniejsza jest skuteczność. Monitor CARESCAPE B650 umożliwia szybki i łatwy dostęp do kluczowych danych pacjentów w odpowiednim miejscu i czasie. Dzięki obrotowej, modułowej ramie monitor łatwo mieścił się w ograniczonej przestrzeni klinicznej, a jego funkcje można w łatwy sposób ograniczyć lub rozbudować oraz skonfigurować w zależności od zastosowań klinicznych. W środowisku intensywnej opieki medycznej stabilność i dokładność informacji ma kluczowe znaczenie. CARESCAPE  also has the tools to help implement ventilator weaning protocols and patient nutrition requirements which can reduce patients’ length of stays.  Monitor CARESCAPE zapewnia powyższe, a także pozwala ograniczyć uciążliwość sygnalizacji alarmowej dzięki inteligentnemu dostosowaniu alarmów poszczególnych pacjentów. Monitor CARASCEPE pozwala także na zaprogramowanie protokołów odłączania od respiratora oraz wymogów żywieniowych pacjenta, co umożliwia skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów.

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach oferowanych dla oddziałów intensywnej opieki medycznej. Kliknij tutaj...

The CARESCAPE Monitor B650 makes it fast and easy to access the vital patient details you need.

Opieka kardiologiczna

Oddział kardiologii

W kardiologii natychmiastowe działanie jest kluczem do skutecznego leczenia. Monitor CARESCAPE B650 pomaga w szybkim i dokładnym wykrywaniu zmian w układzie krążenia. Dzięki wyjątkowym pomiarom klinicznym monitor można szczegółowo dostosować do protokołów leczenia arytmii, udaru i innych schorzeń, aby rekcja na zmianę stanu pacjenta była natychmiastowa i umożliwiała zapobieganie dalszemu uszkodzeniu serca.

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach oferowanych dla oddziałów kardiologii. Kliknij tutaj...

The CARESCAPE Monitor B650 helps you to quickly detect cardiovascular events with accuracy.

Intensywna opieka neonatologiczna

Oddział intensywnej neonatologicznej


Monitor CARESCAPE B650 dokonuje dokładnych pomiarów szczególnych wskaźników fizjologicznych noworodków, zapewnia inteligentne alarmy, a przy tym nie pracuje głośno. Dzięki modułowi danych pacjentów CARESCAPE monitor CARESCAPE B650 zapewnia pełną ciągłość danych na sali oraz podczas transportu wewnątrzszpitalnego, aby zagwarantować kompleksowy obraz stanu pacjenta. Zaprojektowano go w taki sposób, aby pozyskiwał, przechowywał i wyświetlał krytyczne dane z całej placówki w efektywniejszy i bezpieczniejszy sposób. Wyjątkowa funkcja automatycznego wyświetlania w przypadku alarmu (Auto-View) umożliwia natychmiastowe, zdalne monitorowanie wielu łóżeczek, gdy personel jest obciążony pracą, co umożliwia personelowi medycznemu spokojną realizację zadań.

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach oferowanych dla oddziałów intensywnej opieki neonatologicznej. Kliknij tutaj...

The CARESCAPE Monitor B650 accurately measures the unique physiology of neonatal patients.

Opieka ratunkowa

Oddział ratunkowy

Elastyczność monitora CARESCAPE B650 pomaga w zaspokajaniu potrzeb diagnostycznych na oddziale ratunkowym, na który trafiają pacjenci z najróżniejszymi urazami. Monitor łączy kluczowe pomiary kliniczne i bezpośredni dostęp do wcześniejszych raportów MUSE* za pomocą jednego interfejsu użytkownika, dzięki czemu można szybciej podejmować kompetentne decyzje dotyczące leczenia pacjentów i zmienić sposób zarządzania w szpitalu informacjami dotyczącymi pacjentów i świadczenia usług z zakresu opieki zdrowotnej.

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach oferowanych dla oddziałów ratunkowych. Kliknij tutaj.....

The CARESCAPE Monitor B650’s flexibility helps to address the challenges of the ED's wide range of trauma patients.

Artykuły dotyczące produktu

Downloads