Informacje ogólne

Rozwój opieki medycznej

Monitor CARESCAPE B850 jest przeznaczony do monitorowania ostrych przypadków i ułatwia zarządzenie przepływem pacjentów poprzez zapewnienie niezawodnej ciągłości danych i ich spójności we wszystkich miejscach opieki.  Intuicyjna i konfigurowalna konstrukcja monitora sprawia, że jego obsługa i serwisowanie są proste i łatwe do nauki, a możliwość aktualizacji zabezpiecza długoterminowe inwestycje w tego typu urządzenia. Oznacza to krótszy czas szkolenia, tańszą konserwację i większą wydajność w całym szpitalu.

Dzięki dostosowaniu oprogramowania monitora CARESCAPE B850 do poszczególnych miejsc opieki można go łatwo dopasować do użytku na oddziałach leczenia dorosłych, oddziałach pediatrii i neonatologii jako samodzielny monitor lub w połączeniu z innymi urządzeniami. Można go również podłączać do innych monitorów firmy GE w celu uzyskania podglądu wielu łóżek za pomocą jednego monitora, a także do urządzeń z zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania danymi w ramach sieci.

Zalety

Sprawdzona kliniczna jakość

 • Połączenie najlepszych technologii Marquette* Electronics i Datex-Ohmeda w ramach jednej platformy. 

 • Szerokiemu zakresowi pomiarów klinicznych towarzyszą zaawansowane moduły parametrów opracowanych zarówno przez firmę GE, jak i zintegrowanych ze sprawdzonymi technologiami.

 • Innowacyjne algorytmy, w tym EK-Pro* firmy GE, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi DINAMAP* firmy GE i diagnostyczne EKG 12SL* z bezpośrednim dwukierunkowym połączeniem z systemem MUSE* pomagają w precyzyjnej diagnostyce. 

 • Zróżnicowane parametry anestezjologiczne (AoA) pozwalają na ocenę adekwatności znieczulenia na sali operacyjnej. 

 • Zaawansowane moduły oddechowe, począwszy od standardowego monitorowania gazów z dróg oddechowych i automatycznego rozpoznawania środka anestetycznego, aż po zaawansowaną spirometrię i bezpośredni pomiar wymiany gazów.

 • Szeroki zakres parametrów oddechowych ułatwia lekarzom wykrywanie zmian w czynnościach respiracyjnych i wentylacyjnych pacjenta, stwierdzanie gotowości pacjenta do odłączenia od respiratora i podejmowanie decyzji dotyczących leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej.

 • Wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości danych pacjenta w czasie rzeczywistym i danych historycznych w celu określenia zmian na poziomie poszczególnych pobudzeń serca i oddechów.

Modułowa, elastycznie konfigurowalna i intuicyjna konstrukcja

 • Platforma monitorowania pacjenta CARESCAPE zapewnia kompleksowy system dostępu do danych klinicznych z zachowaniem ich ciągłości.

 • Oprogramowanie i parametry dostosowane specjalnie do zastosowań anestezjologicznych, na oddziałach wybudzeń, intensywnej opieki medycznej, ratunkowej i oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej można łatwo skonfigurować, aby dopasować je do preferowanych modeli pracy.

 • Widoki konfigurowane przez użytkowników, możliwość wyświetlania od 8 do 14 krzywych z nakładkami i dodatkami pozwalają na elastyczne dopasowywanie oprogramowania do potrzeb opiekunów i pacjentów.

 • Profile i strony mogą zwiększyć elastyczność i efektywność przebiegu pracy, ponieważ umożliwiają dostosowanie monitorów do standardów placówek i populacji pacjentów.

 • Funkcja automatycznego wyświetlania w przypadku alarmu (AVOA) umożliwia automatyczne prezentowanie alarmów o wysokim priorytecie i wyciszanie alarmów na danym oddziale, a nawet pochodzących z innego oddziału.

 • Wbudowane porty USB umożliwiają podłączenie klawiatury, myszy, czytników kodów kreskowych i innych urządzeń do wprowadzania danych.

 • Pokrętło Trim Knob* oraz ekran dotykowy lub tradycyjne przyciski umożliwiają łatwy dostęp do kluczowych funkcji.

 • Modułowe komponenty monitora CARESCAPE B850 umożliwiają zorganizowanie środowiska opieki w jak najbardziej optymalny i ergonomiczny sposób, a także jego dostosowanie za pomocą wieloparametrowych modułów i innych opcji.

Niezawodna ciągłość danych i ich spójność

 • Bezpośrednie, dwukierunkowe połączenie z MUSE — systemem archiwizowania danych EKG — w celu usprawnienia przebiegu pracy na oddziale kardiologicznym. 

 • Aplikacje CARESCAPE iPanel* i Citrix** umożliwiają bezpośredni i oparty na danych pacjenta dostęp z przyłóżkowego monitora pacjenta do innych danych klinicznych, rejestrów i aplikacji, takich jak wyniki badań laboratoryjnych, obrazy diagnostyczne i informacje w systemach placówki.       

 • Możliwość nawiązania połączenia z bramą CARESCAPE Gateway pozwala na automatyczną synchronizację danych pacjenta i połączenie z systemami EMR za pośrednictwem standardowego protokołu HL7.

Ochrona długoterminowych inwestycji

 • Zgodność ze wieloma istniejącymi rozwiązaniami firm Marquette Electronics i Datex-Ohmeda.

 • Ustrukturyzowane programy aktualizacji LIFE mogą obniżać koszty użytkowania.

 • Zdalne serwisowanie z wykorzystaniem systemu InSite* ExC umożliwia sprawny przebieg aktualizacji i przewidywalny proces konserwacji.

Anestezjologia

Sala operacyjna

Monitor CARESCAPE B850 pomaga w zapewnieniu prawidłowego dawkowania, ogranicza błędy związane z niedokładnością danych i z wyprzedzeniem wykrywa potencjalne problemy. Urządzenie to integruje dane z monitora, respiratora i innych współpracujących rozwiązań w ramach jednego systemu, za pomocą którego można uzyskać w miejscu opieki dostęp do istotnych informacji dotyczących pacjenta. W połączeniu z modułem przyłóżkowym (PSM) monitor CARESCAPE B850 może wyświetlać kompletne dane dotyczące odpowiedniego znieczulenia (AoA) obliczone na podstawie więcej niż jednego parametru. W przypadku korzystania ze wszystkich parametrów AoA, takich jak Entropy(entropia, świadomość), hemodynamika, NMT (napięcie mięśniowe) i SPI (niewrażliwość na ból), za pomocą monitora CARESCAPE B850 można uzyskać pełny obraz stanu pacjenta w czasie znieczulenia — a wszystko to na jednym ekranie. Odpowiednie zrównoważenie tych parametrów może pomóc w skróceniu czas wybudzania i ograniczyć negatywny wpływ znieczulenia na pacjentów.

Oddział wybudzeń

Elastyczne oprogramowanie monitora CARESCAPE B850 pozwala na sprostanie określonym potrzebom w zakresie monitorowania na oddziale wybudzeń i umożliwia udzielenie pomocy pacjentom cierpiącym z powodu ostrzejszych urazów i komplikacji pooperacyjnych dzięki zastosowaniu tych samych parametrów i pomiarów, jak na sali operacyjnej.  Wszystkie te informacje są dostępne za pomocą intuicyjnego, prostego w obsłudze interfejsu użytkownika, który umożliwia ograniczenie powtarzania pewnych czynności i szybszy dostęp do pełnego obrazu stanu pacjenta.

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach anestezjologicznych.  Kliknij tutaj.....

The CARESCAPE Monitor B850 helps to ensure correct dosing, reduce data disruptions and detect potential problems earlier.

Intensywna opieka

Oddział intensywnej opieki medycznej

Na oddziale intensywnej opieki medycznej mnogość źródeł danych, luki w danych lub niepełne informacje mogą sprawić, że zapewnienie wysokiej jakości opieki będzie prawdziwym wyzwaniem.  Monitor CARESCAPE B850 można łatwo dostosować do preferowanych zastosowań klinicznych, a także ograniczyć uciążliwość sygnalizacji alarmowej dzięki inteligentnemu wyregulowaniu alarmów poszczególnych pacjentów.  Modułowe monitory CARASCAPE pozwalają również na zaprogramowanie protokołów odłączania od respiratora oraz wymogów żywieniowych pacjenta, co umożliwia skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów.

Monitor CARESCAPE B850 umożliwia rozwiązywanie tych i innych problemów dzięki połączeniu nieprzerwanych strumieni danych, przyłóżkowego dostępu do elektronicznych danych pacjenta i zaawansowanych narzędzi do oceny gotowości do odłączenia respiratora – a wszystko to w ramach jednego urządzenia.  Wszystkie te informacje są dostępne za pośrednictwem intuicyjnego, prostego w obsłudze interfejsu użytkownika, dzięki któremu można ograniczyć liczbę powtarzalnych czynności, przyśpieszyć dostęp do danych i ich analizę w porównaniu z korzystaniem z osobnych systemów.

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach oferowanych dla oddziałów intensywnej opieki medycznej.  Kliknij tutaj....

The CARESCAPE Monitor B850 combines the features and functionality you need to provide exceptional care.

Opieka kardiologiczna

Oddział kardiologii

W kardiologii natychmiastowe działanie jest kluczem do skutecznego leczenia. Monitor CARESCAPE B850 pozwala na szybkie i precyzyjne wykrywanie zmian w funkcjonowaniu układu krążenia u pacjentów w różnym wieku i o różnych objawach. Dzięki wyjątkowym pomiarom klinicznym monitor można szczegółowo dostosować do protokołów leczenia arytmii, udaru i innych schorzeń, aby rekcja na zmianę stanu pacjenta była natychmiastowa i umożliwiała zapobieganie dalszemu uszkodzeniu serca.

Monitor CARESCAPE B850 pozwala na skorzystanie z tych funkcji za pośrednictwem intuicyjnego,prostego w obsłudze interfejsu użytkownika, łączącego zaawansowane narzędzia analizy i monitorowania z nieprzerwanym strumieniem danych i dostępem przyłóżkowym, dzięki któremu można przyśpieszyć dostęp do danych i ich analizę w porównaniu z korzystaniem z osobnych systemów.

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach oferowanych dla oddziałów kardiologii. Kliknij tutaj......

The CARESCAPE Monitor B850 helps you to quickly detect cardiovascular events from patients.

Intensywna opieka neonatologiczna

Oddział intensywnej neonatologicznej

Funkcje monitora CARESCAPE B850 można dostosować do szczególnych potrzeb najmłodszych pacjentów dzięki zapewnieniu nieprzerwanego dostępu do danych pacjenta, konfigurowalnym alarmom i trybowi nocnemu, umożliwiającemu spokojny sen pacjentów. Dzięki modułowi danych pacjentów CARESCAPE monitor CARESCAPE B850 zapewnia ciągłość danych przy łóżku pacjenta oraz podczas transportu wewnątrzszpitalnego, aby zagwarantować kompleksowy obraz stanu pacjenta. Zaprojektowano go w taki sposób, aby pozyskiwał, przechowywał i wyświetlał krytyczne dane ze wszystkich miejsc opieki i z całej placówki w efektywniejszy i bezpieczniejszy sposób. Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach oferowanych dla oddziałów intensywnej opieki neonatologicznej. Kliknij tutaj...

The CARESCAPE Monitor B850 helps to address the specific needs of your tiniest patients.

Opieka ratunkowa

Oddział ratunkowy

Monitor CARESCAPE B850 ułatwia sprostanie wyzwaniom związanym z szybką i niezawodną diagnostyką pacjentów pourazowych w stale zmieniającym się środowisku o ograniczonej możliwości obsługi pacjentów. Dzięki modułowi danych pacjentów CARESCAPE monitor CARESCAPE B850 łączy kluczowe pomiary kliniczne i bezpośredni dostęp do wcześniejszych raportów MUSE* za pomocą jednego interfejsu użytkownika, dzięki czemu można szybciej podejmować kompetentne decyzje dotyczące leczenia pacjentów i zmienić sposób zarządzania w szpitalu informacjami dotyczącymi pacjentów i świadczenia usług z zakresu opieki zdrowotnej.

Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach oferowanych dla oddziałów ratunkowych. Kliknij tutaj.....

The CARESCAPE Monitor B850 helps to address the challenges of quick and accurate diagnosis of trauma patients.

Artykuły dotyczące produktu

Downloads