Aware Gateway

Praca w sieci

Rozwiązania sieciowe firmy GE Healthcare umożliwiają szybkie i efektywne przesyłanie danych klinicznych z miejsca ich pozyskiwania do miejsca ich użytkowania. Sieci monitorowania firmy GE, rozwiązania z zakresu współpracy urządzeń, serwery i bramy danych udoskonalają zarządzanie logistyką informacji klinicznej (Clinical Information Logistics*) w danej placówce poprzez umożliwianie dostępu do danych z monitorowania pacjentów i innych źródeł danych klinicznych osobom, które ich potrzebują, co umożliwia im usprawnienie procesu podejmowania decyzji i zwiększenie efektywności świadczenia usług medycznych.