Informacje ogólne

Innowacja w dziedzinie dostępu do danych pacjenta

Dzięki bramie CARESCAPE Gateway możliwość korzystania z dostępu do danych pacjenta osiągnęła nowy poziom, a wdrażanie przez szpitale zaawansowanych przebiegów pracy klinicznej i badań stało się prostsze. Brama CARESCAPE umożliwia łatwy, dwukierunkowy transfer danych między szpitalnym systemem informatycznym (HIS) i/lub systemem informacji klinicznej (CIS) oraz monitorami pacjenta w sieci CARESCAPE za pomocą standardu HL7.

Brama CARESCAPE Gateway automatycznie przesyła parametry życiowe w postaci trendów do prawie wszystkich systemów odnotowywania danych w postaci wykresów lub tabel, dzięki czemu pozwala na oszczędność czasu i usprawnienie pracy personelu pielęgniarskiego. Ponadto dane dotyczące przyjęcia, wypisu i przeniesienia (ruch chorych) wprowadzone do systemu HIS/CIS mogą za pomocą bramy CARESCAPE Gateway zostać przesłane do sieci CARESCAPE i będących jej częścią urządzeń do monitorowania, co pozwala na oszczędność czasu i wyeliminowanie błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych.

Poprzez zintegrowanie funkcji bramy CARESCAPE Gateway — Vitals on Demand (Parametry życiowe na żądanie) — z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej lub innym oprogramowaniem lekarze mogą dysponować danymi na temat bieżących parametrów życiowych i monitorować stan pacjenta bez konieczności każdorazowego udawania się na salę, w której znajduje się pacjent. 

Brama CARESCAPE Gateway zapewnia bezpieczny i efektywny dostęp do bogatego źródła danych, wykraczając poza standard integracji danych HL7 i umożliwiając użytkownikom w czasie niemal rzeczywistym dostęp do strumienia danych liczbowych i krzywych, dotyczących wszystkich pacjentów monitorowanych w sieci CARESCAPE, w formacie binarnym opisanym językiem XML, co pozwala szpitalom, lekarzom, pielęgniarkom, badaczom i innym członkom personelu usprawnić opiekę nad pacjentem.

Zalety

 • Wychodzące dane parametrów życiowych w standardzie HL7: Wychodzące dane parametrów życiowych w postaci trendów, które można przesłać do urządzeń podłączonych do sieci CARESCAPE w standardzie HL7 i skróconej nomenklaturze starszej wersji oraz nomenklaturze IHE PCD-01.

 • Przychodzące dane dotyczące przyjęcia, wypisu i przeniesienia (ruch chorych): Przyjmowanie przychodzących danych dotyczących przyjęcia, wypisu i przeniesienia (ruch chorych) w standardzie HL7 w celu utworzenia podręcznej informacji o pacjencie, dotyczącej jego przyjęcia, wypisu i przeniesienia z możliwością wyszukiwania danych z użyciem symbolu wieloznacznego w sieci CARESCAPE.

 • Synchronizacja czasowa — Network Time Protocol (NTP): Możliwość synchronizacji czasu sieciowego ze szpitalnym serwerem czasu sieciowego, aby zapewnić synchronizację wszystkich urządzeń monitorowania pacjenta podłączonych do sieci CARESCAPE.

 • Interfejs High-Speed Data:  Interfejs, który umożliwia dostęp do danych liczbowych i danych w postaci krzywych w formacie binarnym opisanym językiem XML w niemal czasie rzeczywistym.

 • Funkcja Vitals on Demand (Parametry życiowe na życzenie): Kwerenda HL7 o przechwycenie danych liczbowych z monitora pacjenta w czasie niemal rzeczywistym w chwili wysłania zapytania.

Technologia

 • Bezpieczna platforma: Wykorzystanie wzmocnionego systemu operacyjnego Linux**, aby ograniczyć ryzyko przedostania się do sieci szpitalnej wirusów i innego złośliwego oprogramowania.

 • Możliwość podłączenia wielu urządzeń: Możliwość podłączenia nawet do 512 urządzeń do monitorowania pacjentów.

 • Silnik interfejsu Cloverleaf: Wbudowany silnik interfejsu Cloverleaf** firmy Lawson, zwiększający elastyczność standardu HL7.

 • Wychodzące dane parametrów życiowych w standardzie HL7: Wychodzące dane parametrów życiowych w postaci trendów, które można przesłać do urządzenia podłączonego do sieci CARESCAPE w standardzie HL7. Obsługuje transakcje HL7 2.3 i 2.4 oraz IHE PCD-01 (HL7 2.6, nomenklatura IEEE1073 oraz profil Rosetta Terminology Mapping Content IHE PCD).

 • Przychodzące dane dotyczące przyjęcia, wypisu i przeniesienia (ruch chorych): Przyjmowanie przychodzących danych dotyczących przyjęcia, wypisu i przeniesienia (ruch chorych) w standardzie HL7 w celu utworzenia podręcznej informacji o pacjencie, dotyczącej jego przyjęcia, wypisu i przeniesienia z możliwością wyszukiwania danych z użyciem symbolu wieloznacznego w sieci CARESCAPE.

 • Synchronizacja czasowa: Możliwość synchronizacji czasu sieciowego ze szpitalnym źródłem czasu sieci NTP, aby zapewnić synchronizację wszystkich urządzeń monitorowania pacjenta podłączonych do sieci CARESCAPE.

 • Interfejs High-Speed Data: Interfejs, który umożliwia dostęp do danych liczbowych i danych w postaci krzywych w formacie binarnym opisanym językiem XML w niemal czasie rzeczywistym.

 • Funkcja Vitals on Demand (Parametry życiowe na życzenie): Kwerenda HL7 o przechwycenie danych liczbowych z monitora pacjenta w czasie niemal rzeczywistym w chwili wysłania zapytania.

 • Integralność danych: Integralność danych zapewnia zarówno wsteczne pozyskiwanie danych, jak i funkcja przechowaj i prześlij (store and forward) w przypadku przerw w działaniu sieci lub awarii.

 • Interfejs testowy: Źródło danych w interfejsie testowym jest oddzielone od serwera, na którym przetwarzane są rzeczywiste dane, w celu umożliwienia testowania wersji systemu CIS.

 • Zdalny serwis: Usprawnione narzędzia zdalnej diagnostyki i serwisu dostępne za pośrednictwem rozwiązań Webmin i/lub InSite* ExC.

 • Wbudowana redundancja: Automatyczna redundancja interfejsów sieciowych. Redundantne źródła zasilania, które można podłączać/odłączać w trakcie pracy serwera.


Artykuły dotyczące produktu

Do pobrania

CARESCAPE Gateway brochure

PDF 1MB
 • Data utworzenia 9/1/2011
 • ID dokumentu DOC1024564

Related Products