Informacje ogólne

Skalowalne współdzielenie danych pacjenta w sieci

Sieć S/5 łączy stację iCentral z monitorami pacjenta S/5. Częścią sieci S/5 i rozwiązania w zakresie łączności jest interfejs CARESCAPE Gateway HL7**.

Zalety

Gdy monitory S/5 są w ramach sieci podłączone do stacji centralnej iCentral, opiekunowie mogą stale pozyskiwać wszelkie informacje z monitorów pacjenta w ramach procedury świadczenia opieki w różnych obszarach opieki.

Zdalne wyświetlanie:  Personel medyczny może wyświetlać na stacji centralnej iCentral dane z dowolnego podłączonego do sieci monitora pacjenta.

Ciągłość danych: Opis przypadku, w tym historia pacjenta, notatki dotyczące opieki, trendy, migawki wydarzeń, kompletna dokumentacja z badań laboratoryjnych oraz ustawienia respiratora są przechowywane i można uzyskać do nich dostęp w ciągu maksymalnie 72 godzin po wypisaniu pacjenta.

Podgląd wielu łóżek: W przypadku alarmów, danych liczbowych, krzywych i trendów liczbowych można skonfigurować podgląd wielu łóżek.


Technologia

  • Sieć S/5 umożliwia skalowalną pracę w sieci, wyświetlanie, przechowywanie i eksportowanie danych z monitorów pacjenta. 

  • Dane z monitorów pacjenta S/5 podłączonych do stacji centralnej iCentral można przenieść do systemu informacji klinicznej (CIS).