Informacje ogólne

Komunikacja między urządzeniami peryferyjnymi a siecią CARESCAPE*.

Unity Network* Interface Device (ID) to opłacalne rozwiązanie służące do podłączania do sieci CARESCAPE obsługiwanych, samodzielnych urządzeń. Dane z urządzeń peryferyjnych są integrowane z danymi z monitorów pacjenta firmy GE Healthcare.

Unity Network ID może jednocześnie obsługiwać do ośmiu samodzielnych urządzeń przyłóżkowych, takich jak respiratory, pompy infuzyjne i monitory parametrów życiowych. Bez względu na to, czy urządzenie Unity Network Interface Device jest podłączone do monitora przyłóżkowego czy bezpośrednio do sieci CARESCAPE, łączy samodzielne urządzenia w sieć, dzięki czemu dane pacjenta są przekazywane do CARESCAPE CIC PRO, a także do silnika interfejsu CARESCAPE Gateway HL7** w celu zintegrowania danych pacjenta w postaci trendów z produktami HIS/CIS innych firm.

Zalety

Unity Network Interface Device ma także inne zalety:

  • Dane z samodzielnego urządzenia przyłóżkowego są wyświetlane jako blok parametrów na monitorze, obok innych danych dotyczących parametrów życiowych.

  • Jeżeli w urządzeniu uruchomi się alarm, jest on przekazywany do monitora pacjenta firmy GE, a także do sieci.

  • Samodzielne urządzenia przyłóżkowe pozostają pierwotnym źródłem sygnału alarmowego. Unity Network* ID może jednocześnie obsługiwać do ośmiu samodzielnych urządzeń przyłóżkowych takich jak respiratory, pompy infuzyjne i monitory parametrów życiowych.

Technologia

Łączność

Unity Network* ID pozwala na połączenia typu „plug and play” poprzez adaptery komunikacyjne rozpoznające urządzenie (ang. Device Identification Communication Adapters, DIDCA), które automatycznie rozpoznają obsługiwane urządzenie, gdy tylko zostanie ono podłączone. Uwzględniono wejścia izolowane optycznie, które spełniają podstawowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa dotyczące urządzeń wykorzystywanych w pobliżu pacjentów. Diody sygnalizują ustanowienie połączenia z urządzeniem.

Interfejs

Wielu producentów w swoich urządzeniach do transmisji danych wykorzystuje standard RS-232. Unity Network ID przetwarza te dane, przesyła je za pośrednictwem protokołu Unity Network Ethernet, a następnie przekazuje je do systemu szpitalnego za pośrednictwem interfejsu Aware Gateway. Ten standard zapewnia pojedynczy punkt dostępu do wszystkich danych przyłóżkowych, dzięki czemu architektura sieci jest uproszczona i zmniejsza się koszt pozyskiwania danych elektronicznych.