Informacje ogólne

Możliwość scentralizowanego i zdecentralizowanego monitorowania.

System ApexPro może być efektywnie wykorzystywany zarówno w scentralizowanym, jak i zdecentralizowanym monitorowaniu. Ponieważ dane telemetryczne są dostępne w całej placówce, pacjent może być elastycznie przenoszony między jednostkami i jednocześnie stale monitorowany za pomocą systemu ApexPro. Personel pielęgniarski zyskuje więcej czasu na opiekę nad pacjentem i ma pewność, że pacjenci są stale i dokładnie monitorowani. Bez względu na to, czy wybierzesz scentralizowane lub zdecentralizowane monitorowanie, system ApexPro pomoże w realizowaniu szpitalnego protokołu dotyczącego stałego monitorowania pacjentów.

Elastyczny, skalowalny i niezawodny

ApexPro to bezprzewodowy system monitorowania pacjentów wykorzystujący odstęp kanałowy 25 kHz w ramach zakresu częstotliwości 420,025–459,975 MHz.

System działa w oparciu o indywidualnie zaprojektowaną infrastrukturę i wykorzystuje filtrowanie dostosowane do częstotliwości radiowych wykorzystywanych w danym szpitalu. Pełna redundantność systemu zapobiega interferencjom sygnału i przerwom w funkcjonowaniu.

Dzięki nadajnikowi telemetrycznemu T4 CARESCAPE i sieci CARESCAPE można monitorować do 438 pacjentów znajdujących się w zasięgu w zależności od tego, ile częstotliwości w danym kraju można wykorzystywać w telemetrii medycznej. Zaspokaja to dzisiejsze potrzeby, a także zapewnia możliwość przyszłego rozwoju.

Dostęp do danych klinicznych

Dzięki systemowi ApexPro kluczowe dane dotyczące pacjentów są dostępne poprzez urządzenia do wyświetlania danych klinicznych, co pozwala na stałą obserwację pacjentów i elastyczność przebiegu pracy. Gdy dane kliniczne są dostępne na tak wiele wygodnych sposobów, personel medyczny jest w stanie szybko reagować w sytuacjach krytycznych i podejmować odpowiednie działania.

W trybie Combination Mode przyłóżkowy monitor Dash* może wyświetlać krzywe z systemu telemetrycznego ApexPro obok innych parametrów życiowych, co pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć niedogodności związane z podłączaniem pacjenta do systemu telemetrycznego i odłączaniem go od niego. W trybie Rover Combo Mode bezprzewodowy monitor Dash i system telemetryczny ApexPro tworzą razem sprawne narzędzie do monitorowania mobilnego.

Zalety

System ApexPro oferuje wyjątkowy poziom wykrywania i analizowania danych pacjenta, aby wspierać pełne i dokładne monitorowanie stanu pacjenta.

 • System ApexPro wykorzystuje algorytm kliniczny EK-Pro* firmy GE, za pomocą którego jednocześnie przetwarza się i analizuje sygnały z czterech niezależnych odprowadzeń EKG. Ponadto innowacyjna funkcja Smart Leads Fail pozwala ograniczyć liczbę jednoczesnych fałszywych alarmów EKG.   

 • Za pomocą algorytmu EK-Pro firmy GE system ApexPro umożliwia zaawansowane wykrywanie migotania przedsionków i alarmowanie.

 • ApexPro umożliwia monitorowanie dwóch odprowadzeń V u każdego pacjenta.

 • Wykrywanie sygnału symulatora wzdłuż dwóch wektorów zwiększa możliwości systemu w zakresie wykrywania i rozpoznawania różnych stymulatorów serca.

 • Dłuższy czas działania niż przeciętna długość hospitalizacji pacjenta (3–4 dni). Tylko EKG (110 godzin na dwóch bateriach AA) lub EKG i SpO2(50 godzin na dwóch bateriach AA)

 • Elastyczność systemu ApexPro umożliwia stałe monitorowanie EKG i SpO2 za pomocą nadajnika, gdy tylko jest to niezbędne.

Technologia

Innowacyjne parametry

 • Czteroodprowadzeniowa analiza arytmii za pomocą algorytmu EK-Pro* firmy GE umożliwiające wykrywanie zagrażającego życiu i zaawansowanego migotania przedsionków i alarmowanie. Dzięki wczesnemu i precyzyjnemu wykryciu migotania przedsionków możliwe jest uniknięcie przekształcenia się tego typu arytmii w przewlekłe schorzenie.

 • Monitorowanie za pomocą dwóch odprowadzeń V umożliwiające personelowi medycznemu monitorowanie zarówno arytmii, jak i zmian na odcinku ST, dzięki dokładniejszemu przedstawieniu pracy serca pacjenta.

 • Wykrywanie sygnału symulatora za pomocą dwóch wektorów  umożliwiające dokładniejsze rozpoznawanie sygnału.     

Doskonała infrastruktura

 • Elastyczność: Firma GE zapewnia „zasięg”, a nie „urządzenia do budowy infrastruktury”, i może go dostosowywać tak, aby pokrywał nawet 28 000 m2

 • Infrastruktura systemu telemetrycznego ApexPro jest dopasowana do częstotliwości radiowych wykorzystywanych w danej placówce oraz spełnia wymogi dotyczące częstotliwości radiowej określone w przepisach danego kraju i regulaminie danej placówki. 

 • Skalowalność: W ramach jednej instalacji składającej się z systemu ApexPro i sieci CARESCAPE może pracować do 438 nadajników telemetrycznych T4 CARESCAPE. Ograniczeniem jest liczba częstotliwości radiowych udostępnionych do użytku w telemetrii medycznej w danym kraju i szpitalu.

 • System ApexPro wykorzystuje następujący zakres częstotliwości: 420,025 MHz do 459,975 MHz

 • Niezawodność: Antena Quad typu „diversity” co sekundę przeszukuje cztery oddzielne obszary antenowe, aby wychwycić jak najlepszy sygnał od poszczególnych pacjentów.


Powiązane produkty

Do pobrania