Informacje ogólne

Dostęp do danych klinicznych w ruchu

Mobilne przeglądarki CARESCAPE odzwierciedlają innowacyjny sposób myślenia o monitorowaniu. Mobilne przeglądarki CARESCAPE umożliwiają zdalny dostęp do danych klinicznych pacjentów w czasie niemal rzeczywistym, co pozwala na uważne monitorowanie stanu pacjenta nawet z dala od jego łóżka. Ponadto mobilne przeglądarki CARESCAPE umożliwiają dosłownie posiadanie przy sobie w każdym miejscu kluczowych danych klinicznych, co usprawnia podejmowanie szybkich, kompetentnych decyzji. Dzięki mobilnym przeglądarkom CARESCAPE możesz czuwać nad swoimi pacjentami i być w gotowości, aby zalecić odpowiednie działanie w ciągu kilku chwil.

Przeglądarka sieciowa Web Viewer

Przeglądarka Web Viewer może być uruchamiana na standardowych komputerach PC, Mac** i tabletach, co pozwala na łatwy, zdalny dostęp do danych pacjenta.  Dzięki przeglądarce sieciowej Web Viewer możesz szybko sprawdzić stan pacjenta na komputerze i nie musisz w tym celu udawać się do sali pobytu ani nawet do szpitala. Dzięki widokowi wielu pacjentów możesz jednocześnie wyświetlać dane nawet 16 pacjentów, a zintegrowanie przeglądarki Web Viewer z wyszukiwarką CARESCAPE iPanel tworzy z niej stację przeglądania dowolnych danych dotyczących pacjenta.

Mobilne przeglądarki CARESCAPE łączą pacjentów, świadczeniodawców i informacje, aby praca przebiegała w jeszcze efektywniejszy sposób, a jakość opieki medycznej stale się zwiększała.

Przeglądarka Pocket Viewer

Przeglądarka Pocket Viewer umożliwia wyświetlanie danych pacjentów za pomocą bezprzewodowego komputera kieszonkowego (PDA) lub smartfona, co pozwala personelowi medycznemu na odczytywanie danych nawet wtedy, gdy nie mają dostępu do stacjonarnej stacji roboczej.

Przeglądarka Cellular Viewer

Za pomocą przeglądarki Cellular Viewer można wykorzystać telefon komórkowy do dostarczania danych pacjenta. Połączenie zdalnych systemów monitorowania i telekomunikacji pozwala lekarzom znajdującym się poza placówką na kontrolowanie stanu swoich pacjentów przez całą dobę. Fizyczna odległość nie jest już problemem w zapewnieniu pacjentowi opieki. 

Mobilne przeglądarki CARESCAPE wyświetlają informacje dotyczące pacjentów na standardowych urządzeniach już używanych przez wielu lekarzy. Oznacza to, że możesz wykorzystać rozwiązania technologiczne, którymi już dysponujesz, tym samym skracając proces zapoznawania się z ich obsługą.

Zalety

Elastyczna opieka medyczna z praktycznie dowolnego miejsca: Mobilne przeglądarki CARESCAPE pozwalają na stałe monitorowanie stanu pacjentów – bez względu na to, czy znajdujesz się przy ich łóżku, w szpitalnym holu, gabinecie, domu czy w drodze.  Dzięki temu możesz elastycznie dbać o zdrowie swoich pacjentów, będąc w praktycznie dowolnym miejscu.

Dostęp do zdarzeń dotyczących pacjentów w czasie rzeczywistym: Mobilne przeglądarki CARESCAPE graficznie wyświetlają aktywne alarmy sieci monitorowania pacjentów w celu zapewnienia możliwości natychmiastowego sprawdzenia ich stanu zdrowia.

Zgodność ze standardowymi technologiami: Mobilne przeglądarki CARESCAPE udostępniają informacje dotyczące pacjenta za pomocą standardowych technologii i urządzeń, z których lekarze już korzystają, w tym komputerów z dostępem do Internetu, bezprzewodowych laptopów, tabletów, komputerów kieszonkowych i komórek.

Technologia

 • Przeglądarka umożliwia lekarzom bezpieczny wgląd w kluczowe informacje dotyczące pacjentów za pomocą standardowego komputera, komputera kieszonkowego lub smartfona.

 • Łączy się z lokalną siecią szpitala za pomocą przewodowego lub bezprzewodowego połączenia z siecią LAN, Internetem, modemem lub za pośrednictwem transmisji danych wysokiej prędkości przez telefon komórkowy, w zależności od urządzenia klienckiego.

 • Wykorzystuje istniejącą infrastrukturę sieci i sprzęt kliencki.

 • Zapewnia dostęp do podłączonych do sieci monitorów pacjenta firmy GE Healthcare.

 • Szczegółowy widok krzywych, parametrów życiowych i aktywnych alarmów graficznych w czasie niemal rzeczywistym.

 • Obsługuje nawet 72-godzinne graficzne i liczbowe obserwacje trendów.

 • Możliwość konfigurowania list pacjentów i widoków informacji dotyczących pacjentów.

 • Dostęp chroniony hasłem i możliwość konfiguracji uprawnień dostępu w celu zapobieżenia nieuprawnionemu użytkowaniu.

 • Obsługa protokołu SSL w celu zapewnienia poufności i integralności informacji o pacjencie.

 • Blokowanie konta użytkownika po nieudanych próbach logowania.

 • Możliwość skonfigurowania automatycznego wylogowania.

 • Rozbudowane rejestry kontroli.

 • Wbudowany firewall i ochrona antywirusowa na serwerze.

 • Serwer obsługuje ostrzeżenia systemowe protokołu SNMP.

 • Urządzenia klienckie nie są wykorzystywane wyłącznie do obsługi mobilnych przeglądarek — można na nich zainstalować także inne aplikacje.