Informacje ogólne

Cine IR

Za pomocą techniki Cine IR uzyskuje się dane dotyczące zmian kontrastu obrazu w różnych czasach TI (czas inwersji) w celu szybkiego określenia optymalnej wartości TI do badania mięśnia serca z opóźnionym wzmocnieniem (MDE) w ramach szybkiej akwizycji w czasie jednego wstrzymania oddechu, trwającego 20 sekund. Wielokrotne obrazy zmian w TI mogą również pomóc w wykrywaniu na obrazach T1 określonych zmian patologicznych w tkankach, np. odkładanie się amyloidów, zapalenie naczyń lub rozsiane zwłóknienie.

W technice tej wykorzystuje się wielofazową akwizycję FGRE Cine, za pomocą której uzyskuje się obrazy zmiany kontrastu w różnych czasach TI. Wykorzystuje się w niej również adiabatyczny zanik inwersji (IR) w celu jednorodnej supresji sygnału z mięśnia sercowego. Można również korzystać z trybów 1 RR i 2 RR wielofazowej akwizycji FGRE Cine.

"Sekwencja Cine IR jest bardzo użytecznym narzędziem, dzięki któremu możemy zoptymalizować akwizycję obrazów 2D mięśnia sercowego z opóźnionym wzmocnieniem. Wysoka rozdzielczość czasowa pozwala zoptymalizować czas TI z zachowaniem dobrego stosunku sygnału do szumu i kontrastu do szumu oraz skrócić łączny czas badania"

Dr. Luigi Natale
Roma Universitá Cattolica del Sacro Cuore

Artykuły o tematyce medycznej i ekonomicznej

Przeczytaj, w jaki sposób sekwencja Cine IR zapewnia wysoką rozdzielczość czasową i przestrzenną i może pomóc w diagnostyce chorób układu krążenia.

Pobierz publikację Kardiomiopatia niedokrwienna badana z wykorzystaniem aparatu 3T.

Wypróbuj teraz

Wypróbuj technikę Cine IR!!

Przygotuj identyfikator twojego systemu, następnie kliknij nazwę posiadanej platformy MR, aby rozpocząć pobieranie oprogramowania. Przez 30 dni możesz testować je za darmo. Podoba ci się? Kup je. To nie dla Ciebie? Oprogramowanie zostanie dezaktywowane.

Discover* MR750 3.0T
Discovery* MR450 1.5T
Optima* MR450w 1.5T
Signa* HDxt 1.5T Optima Edition
Signa* HDxt 3.0T Optima Edition

Uwaga: W przypadku aparatów Signa HDxt i VIBRANT wymagane jest oprogramowania systemowe w wersji 16.0 lub wyższej. Aby uzyskać informacje o możliwościach zaktualizowania oprogramowania, skontaktuj się bezpośrednio z przedstawicielem handlowym lub wypełnij formularz kontaktowy.