Informacje ogólne

MR Echo

Technika MR Echo została opracowana w celu umożliwienia obrazowania serca metodą rezonansu magnetycznego w czasie rzeczywistym bez konieczności bramkowania oddechowego lub bramkowania czynności serca.  Obecnie pacjenci muszą wielokrotnie wstrzymywać oddech, aby można było uzyskać „pokrycie całego serca” w badaniu ruchomości ściany i innych. W technice MR Echo wykorzystuje się kinematograficzną („brightblood”), ultraszybką sekwencję FIESTA, dzięki której wstrzymywanie oddechu jest praktycznie zbędne. Intuicyjny interfejs pozwala operatorowi na szybkie zeskanowanie serca w dowolnej orientacji i na zapisanie obrazów w czasie rzeczywistym w przeglądarce za pomocą zakładek. Tryb Scan & Save (Zeskanuj i zapisz) umożliwia obrazowanie serca w wysokiej rozdzielczości oraz zlecenie i zeskanowanie wielu obrazów funkcjonalnych serca w ramach wielu warstw w ciągu jednego wstrzymania oddechu. Aplikacja MR Echo automatycznie oblicza łączny czas skanowania zleconej liczby warstw, co pozwala na dostosowywanie poszczególnych skanów do możliwości wstrzymywania oddechu przez pacjenta.

Technika MR Echo obejmuje również obrazowanie zmian w czasie i obrazowanie mięśnia sercowego z opóźnionym wzmocnieniem w ramach dedykowanego interfejsu sercowego. Obrazowanie zmian w czasie obejmuje zarówno sekwencję impulsów FGRE o wysokim stosunku kontrastu do szumu, jak i sekwencję impulsów FIESTA. Operator może szybko przełączać między sekwencjami impulsów, co pozwala ograniczyć czas skanowania niezbędny do uzyskania całościowego obrazu serca metodą MRI. Funkcja „Lock Coverage” (Zablokuj pokrycie) w ramach obrazowania zmian w czasie za pomocą aplikacji MR Echo automatycznie utrzymuje pokrycie warstwy początkowej i końcowej, mimo zmian rytmu pracy serca pacjenta w czasie spoczynkowego i wysiłkowego obrazowania zmian w czasie. Funkcja „Lock Coverage” (Zablokuj pokrycie) w ramach obrazowania zmian w czasie za pomocą aplikacji MR Echo automatycznie utrzymuje pokrycie warstwy początkowej i końcowej, mimo zmian rytmu pracy serca pacjenta w czasie spoczynkowego i wysiłkowego obrazowania zmian w czasie. Aby usprawnić przebieg pracy operatora, wszystkie sekwencje impulsów oprogramowania MR Echo są kompatybilne z dostępną w wielu językach funkcją AutoVoice.

  • Usprawniony przebieg badań struktury, funkcjonowania i żywotności tkanek za pomocą technik wysokiej rozdzielczości FIESTA Cine, MDE lub FGRE.
  • Dzięki zastosowaniu czasu rzeczywistego chorzy i cierpiący na arytmię pacjenci mogą swobodnie oddychać podczas badania.
  • Ocena ruchu przegrody i osierdzia w ramach próby Valsalvy w czasie rzeczywistym.

Artykuły o tematyce medycznej i ekonomicznej

Wypróbuj teraz

Wypróbuj technikę MR Echo!

Przygotuj identyfikator twojego systemu, następnie kliknij nazwę posiadanej platformy MR, aby rozpocząć pobieranie oprogramowania.  Przez 30 dni możesz testować je za darmo. Podoba ci się? Kup je. To nie dla Ciebie? Oprogramowanie zostanie dezaktywowane.

Pobierz aplikację MR Echo

Optima*  MR450w 1.5T
Discovery*  MR450 1.5T
Discovery*  MR750w 3.0T
Discovery*  MR750 3.0T
Signa* HDxt 1.5T Optima Edition