Informacje ogólne

BrainWave Real Time

Technika BrainWave RT umożliwia akwizycję, przetwarzanie i wyświetlanie wyników badania funkcjonalnego w czasie rzeczywistym. Dzięki temu jeden technik może pozyskiwać, przetwarzać i wyświetlać badania fMRI BOLD (Blood Oxygen Level Dependent), które zostały uzyskane za pomocą bodźca zsynchronizowanego. Jest to kompleksowa funkcja działająca w czasie rzeczywistym obejmująca paradygmat, kontrolę jakości i wyświetlenie aktywności w czasie rzeczywistym nałożone na źródłowe obrazy uzyskane metodą echa planarnego (EPI).

Główne cechy:

 • Przechowywanie do 50 000 obrazów na serię o częstotliwości akwizycji danych wynoszącej do 20 obrazów na sekundę
 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym dwuwymiarowych mapy aktywności nałożonych na obrazy anatomiczne
 • Wyświetlanie wielu obrazów w trybie 2x2 i 4x4
 • Opcjonalne zapisywanie danych pierwotnych zawierających 200 000 obrazów w trybie badawczym w celu przeprowadzenia analizy off-line

BrainWave Post-Acquisition na konsoli

To wysoce wydajne oprogramowanie umożliwia obróbkę pierwotnych danych fMRI i renderowanie trójwymiarowych obrazów mózgu przedstawiających jego aktywność funkcjonalną.  Inne opcje wyświetlania tych map to: wyświetlanie przekrojowe, mapy Z aktywności i wyświetlanie paradygmatu złożonego.  Oprogramowanie:

 • jest zintegrowane z konsolą operatora;
 • ma specjalny graficzny interfejs użytkownika służący do analizy obrazów;
 • obejmuje kontrolę jakości danych, korekcję ruchu, filtr czasowy i wygładzanie przestrzenne w celu zoptymalizowania analizy statystycznej i mapowania;
 • umożliwia analizę regresji wielokrotnej;
 • strukturalny skan MRI jest dzielony na segmenty za pomocą całkowicie zautomatyzowanych metod progowych i histogramowych oraz technik morfologii matematycznej; 
 • umożliwia szybką retrospektywną korekcję ruchu;
 • oferuje zaawansowane techniki wizualizacji, w tym renderowanie rzeczywistej objętości (true volume), light box i rzut ortagonalny.

BrainWave Fusion

Pakiet ten jest przydatny do oceny zależności przestrzennych między wzorcami aktywności, przebiegiem włókien oraz powiązanymi strukturami anatomicznymi i zmianami patologicznymi.

„(…) badanie fMRI może dostarczyć zespołowi lekarzy informacji, dzięki którym będzie można stwierdzić, czy interwencja chirurgiczna jest wykonalna”.

dr Leslie Baxter,
Barrow Neurologic Institute

Artykuły o tematyce medycznej i ekonomicznej

Wypróbuj teraz

Wypróbuj technikę BrainWave do funkcjonalnego obrazowania MR!

Przygotuj identyfikator twojego systemu, następnie kliknij nazwę posiadanej platformy MR, aby rozpocząć pobieranie oprogramowania. Przez 30 dni możesz testować je za darmo. Podoba ci się? Kup je. To nie dla Ciebie? Oprogramowanie zostanie dezaktywowane.

Pobierz aplikację BrainWave Real Time

Optima*  MR450w 1.5T
Discovery*  MR450 1.5T
Discovery*  MR750w 3.0T
Discovery*  MR750 3.0T
Signa* HDxt 1.5T Optima Edition
Signa* HDxt 3.0T Optima Edition

Pobierz aplikację BrainWave Post-Acquisition

Optima*  MR450w 1.5T
Discovery*  MR450 1.5T
Discovery*  MR750w 3.0T
Discovery*  MR750 3.0T
Signa* HDxt 1.5T Optima Edition
Signa* HDxt 3.0T Optima Edition

Pobierz aplikację BrainWave Fusion (Uwaga — wymaga oprogramowania BrainWave Real Time i Post-Acquisition)

Optima*  MR450w 1.5T
Discovery*  MR450 1.5T
Discovery*  MR750w 3.0T
Discovery*  MR750 3.0T
Signa* HDxt 1.5T Optima Edition
Signa* HDxt 3.0T Optima Edition