Informacje ogólne

Obrazowanie Brain Volume to trójwymiarowa technika obrazowania w wysokiej rozdzielczości opracowana w celu tworzenia silnie T1-zależnych, izotropowych obrazów mózgu. 

W technice BRAVO wykorzystuje się trójwymiarową akwizycję z sekwencją prepulsową IR-prep FSPGR w celu uzyskania T1-zależnych objętości izotropowych.  Środek k-przestrzeni jest nadpróbkowany i służy jako źródło danych kalibracyjnych do rekonstrukcji obrazowania równoległego. Innowacyjne dwuwymiarowe obrazowanie równoległe ARC pozwala ograniczyć czas skanowania i artefakty wynikające z obrazowania równoległego.

  • Pojedyncze skanowanie, przekształcanie na dowolną płaszczyznę
  • Wizualizacja nawet najmniejszych zmian patologicznych w niezawodny sposób
  • Zautomatyzowane, szybkie badanie całej objętości mózgu
  • Doskonały kontrast T1-zależny, zoptymalizowany w odniesieniu do istoty szarej i białej, także w badaniach BOLD

„Obrazy uzyskiwane za pomocą techniki BRAVO, traktografia i wyniki fMRI w READY View mogą być pomocne w planowaniu resekcji guza”.

dr C. Oppenheim, 
szpital Sainte-Anne, Paryż, Francja