Informacje ogólne

Cube

Za pomocą techniki Cube* akwizycje 2D są przekształcane warstwa po warstwie, płaszczyzna po płaszczyźnie sa zastepowane  przezna pojedynczy skan objętościowy 3D. Przekształcanie submilimetrowych, izotropowych danych objętościowych 3D Cube na dowolną płaszczyznę jest bardzo proste, przy czym nie powstają wówczas luki, a rozdzielczość jest taka sama jak w przypadku płaszczyzny macierzystej.Nowy autokalibracyjnyNowe srodowisko silnik ARC do obrazowania równoległego pozwala na przyśpieszenie sekwencji i ograniczenie powstawania artefaktów. Warto także zwrócić uwagę na doskonały kontrast tkankowy.

  • Obrazowanie MR w neurologii. Technika Cube umożliwia uzyskiwanie ciągłych, submilimetrowych, izotropowych zestawów danych 3D, które łatwo można przekształcić na dowolną płaszczyznę, co pozwala uniknąć wykonywania wielu skanów 2D. Dzięki wysokiemu stosunkowi sygnału do szumu (SNR) i niezwykle cienkim warstwom technika Cube pozwala zwizualizować nawet bardzo niewielkie zmiany patologiczne bez efektu rozmycia, wynikającego z uśrednienia objętości częściowej.
  • Obrazowanie MR układu mięśniowo-szkieletowego. Technika Cube umożliwia uzyskanie ciągłych, submilimetrowych, izotropowych zestawów danych 3D, które łatwo można przekształcić na dowolną płaszczyznę. Obecnie można łatwo badać niektóre struktury tkankowe, najlepiej uwidoczniające się na obrazach skośnych. Dzięki wysokiemu stosunkowi sygnału do szumu (SNR) i niezwykle cienkim warstwom technika Cube pozwala na wyeliminowanie efektu uśrednienia objętości częściowej, dzięki czemu nawet niewielkie zmiany patologiczne są bardzo dobrze widoczne.
  • Obrazowanie MR ciała. Za pomocą techniki Cube dokonywana jest akwizycja ciągłych, submilimetrowych, izotropowych zestawów danych 3D, które łatwo można przekształcić na dowolną płaszczyznę, co pozwala uniknąć wykonywania wielu skanów 2D. Dzięki wysokiemu stosunkowi sygnału do szumu (SNR) i niezwykle cienkim warstwom Cube pozwala zwizualizować nawet bardzo niewielkie zmiany patologiczne bez efektu rozmycia, wynikającego z uśrednienia objętości częściowej.

"Nie ma żadnych argumentów przeciwko wykonywaniu badań na podstawie cienkowarstwowych, pozbawionych luk skanów 3D. Zmieni to nasze podejście do skanowania" 

prof. dr hab. Lawrence N. Tanenbaum, - specjalista w zakresie radiologiidyrektor zakładu MRI, 
CT and Outpatient/Advanced Imaging Development
Mount Sinai School of Medicine w Nowym Jorku

Artykuły o tematyce medycznej i ekonomicznej

Dowiedz się, w jaki sposób rezonans magnetyczny o natężeniu pola 3,0 T otworzył nowe możliwości przed szpitalem i kliniką University of Wisconsin-Madison.

Pobierz publikację  Poznawanie granic.

Zapoznaj się z klinicznym porównaniem obrazowania 2D i 3D przeprowadzonym przez znanego lekarza.

Pobierz publikację Kliniczne porównanie obrazowania 2D i 3D.

Przeczytaj, w jaki sposób obrazowanie z wykorzystaniem pola magnetycznego o natężeniu 3,0 T pozwala na podejmowanie kompetentnych decyzji dotyczących leczenia pacjentów.

Pobierz publikację Więcej niż ładny obrazek..

Dowiedz się, w jaki sposób technika akwizycji obrazów wysokiej rozdzielczości, oparta na wokselach o własnościach izotropowych, może zwiększyć jakość i przydatność obrazowania zależnego od dyfuzji i obrazowania tensora dyfuzji.

Pobierz publikację Discovery MR750 3.0T zwiększa przydatność obrazowania nerwów czaszkowych w wysokiej rozdzielczości..

Poznaj nowe narzędzia wykorzystujące unowocześnioną technologię MR, które rozszerzają możliwości obrazowania oraz zwiększają pewność diagnostyki klinicznej.

Pobierz publikację Nowe narzędzia unowocześnionej technologii MR rozszerzające możliwości obrazowania oraz zwiększające pewność diagnostyki klinicznej.

Galeria obrazów klinicznych

Wypróbuj teraz

Wypróbuj technikę Cube!

Przygotuj identyfikator twojego systemu, następnie kliknij nazwę posiadanej platformy MR, aby rozpocząć pobieranie oprogramowania. Przez 30 dni możesz testować je za darmo. Podoba ci się? Kup je. To nie dla Ciebie? Oprogramowanie zostanie dezaktywowane.

Discovery* MR750 3.0T
Discovery* MR450 1.5T
Optima* MR450w 1.5T
Signa* HDxt 1.5T Optima Edition
Signa* HDxt 3.0T Optima Edition