Informacje ogólne

PET-CT-MR clinical image, spine.

Bazujący na pionierskich osiągnięciach firmy GE w dziedzinie obrazowania molekularnego aparat Discovery* PET/CT 690 jest nowatorskim narzędziem naukowo-badawczym.

System PET/TK + MR jest przeznaczony do użytku z transporterem pacjentów Maquet** Transmobile i blatem transportowym (PTTT) z technologią wymiennej płyty dokująco-transportowej firmy GE, zgodnej z MR i PET. Obsługująca wiele metod badania stacja robocza Advantage Workstation* (AW) firmy GE udostępnia szybkie, efektywne klinicznie rozwiązania przetwarzania. Działająca na stacji roboczej Advantage Workstation aplikacja Integrated Registration (IR) umożliwia łączenie obrazów uzyskanych różnymi metodami badania.

Przez połączenie dogłębnego zrozumienia czynności metabolicznych z widokiem struktur anatomicznych o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i kontraście system PET/TK + MR firmy GE pozwala zobaczyć więcej. Mniejszy. Szerszy. Łatwiejszy.

Zalety

Nasze kombinowane obrazowanie trzema metodami jednocześnie z rozwiązaniem Integrated Registration rejestruje obrazy wysokiej jakości za pomocą innowacyjnych skanerów firmy GE bez zmiany pozycji pacjenta, a następnie umożliwia połączenie takich obrazów.

Pozwala to optymalnie wykorzystać systemy obrazowania PET/TK i MR przez możliwość dalszego niezależnego użytkowania tych cennych urządzeń do rutynowych, autonomicznych badań klinicznych poszczególnymi metodami.Technologia taka zapewnia następujące korzyści:

 • Możliwość utrzymania pełnego obciążenia systemów.
 • Najnowsze funkcje firmy GE w zakresie PET/TK, z wysoką czułością, czasem przelotu i zaawansowanymi technikami korekcji ruchu.
 • Sprawdzona platforma MR z innowacyjnymi aplikacjami, takimi jak 3D ASL, eDWI i Inhance (ocena naczyń bez kontrastu), pomagającymi rozszerzyć granice medycyny klinicznej.
 • Doskonała jakość obrazów PET i MR z perspektywą na nowe zastosowania kliniczne, nad którymi trwają badania.
 • Możliwość porównywania ze sprawdzonymi obrazami PT z korekcją TK.
 • Możliwość porównywania ze sprawdzonymi obliczeniami PET/TK na potrzeby monitorowania odpowiedzi za pomocą SUV.
 • Rejestracja jednym kliknięciem między wszystkimi danymi obrazów TK, MR i PET, przyspieszająca ocenę wielu sekwencji MR.

Opracowane przez firmę GE Healthcare obrazowanie trzema metodami jednocześnie z rozwiązaniem Integrated Registration pozwala stosować akcesoria PET do obrazowania z bramkowaniem oddechowym i obrazowania serca.

Technologia

Wykorzystując swoje znakomite doświadczenie w dziedzinie PET/TK i MR, firma GE Healthcare oferuje teraz rozwiązanie do obrazowania trzema metodami jednocześnie, łączące trzy istniejące, sprawdzone technologie z wspólnym systemem transportu pacjentów i rozwiązaniem do fuzji obrazów.

Bazujące na dojrzałych, solidnych technologiach rozwiązanie do jednoczesnego obrazowania trzema metodami PET/TK+MR firmy GE pozwala zachować jakość obrazu właściwą poszczególnym metodom.

 • Zaawansowane PET/TK: Innowacyjne narzędzie dla lekarzy i naukowców Discovery PET/CT 690 pozwala na wyjątkowy poziom szczegółów i dokładność, oferując pewność diagnostyczną i ułatwiając podejmowanie trafnych decyzji klinicznych.
 • Ułożenie pacjenta decyduje o dokładności rejestracji:W celu ograniczenia do minimum ruchów pacjenta i umożliwienia dokładnej rejestracji obrazów pacjent pozostaje na blacie transportowym przy skanowaniu PET/TK i MR oraz podczas transportu między aparatami na transporterze Maquet Transmobile.
 • Po prostu znakomity i znakomicie prosty MR:Zbudowany na bazie naszego sprawdzonego magnesu nadprzewodnikowego 3,0 T aparat Discovery MR750 oferuje moc, rozdzielczość i stabilność wymaganą do trafnego obrazowania, nawet w najtrudniejszych, wysokowydajnych zastosowaniach.
 • Dokładne łączenie obrazów PET/TK i MR: Po uzyskaniu obrazów PET/TK i MR aplikacja Integrated Registration na stacji roboczej Advantage Workstation* precyzyjne i automatycznie rejestruje je w celu uzyskania obrazów łączonych o wysokiej jakości.

Łącza powiązane

Filmy

Trimodality PET/CT + MR