Informacje ogólne

Dobre wyniki położnicze są uzależnione od dokładnych ocen. Monitory Corometrics* 170 Series dostarczają informacji umożliwiających szybkie, dokładne i ekonomiczne dokonywanie ocen klinicznych. Te niewielkie i lekkie monitory wspomagają pracę położników na każdym etapie — od wizyt przedporodowych w gabinecie lub na oddziale ciąży wysokiego ryzyka po poród w szpitalu.

Monitory Corometrics* 170 Series są wyposażone w wodoszczelne, lekkie przetworniki tokograficzne i 9-kryształowe przetworniki USG Nautilus*, zapewniające wysoką niezawodność i wygodę monitorowania.

Zalety

Ekonomiczne monitory płodu Corometrics* 170 Series są zaprojektowane pod kątem szybkich, dokładnych ocen klinicznych. Doskonale sprawdzają się w monitorowaniu płodu podczas ciąży i porodu, zapewniając następujące możliwości:

Trafna interpretacja danych i większa pewność przy podejmowaniu decyzji:

 • 9-kryształowy, wodoszczelny przetwornik USG Nautilus zapewnia doskonałą jakość sygnału na potrzeby szybkiej rejestracji oraz dokładnego pomiaru częstości akcji serca płodu 

 • Sprawna opieka nad bliźniętami z przesunięciem i koincydencją cykli pracy serca

 • Oprogramowanie do ręcznego lub automatycznego wykrywania ruchów płodu

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pacjentów i personelu:

 • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z łatwym w obsłudze interfejsem

 • Innowacyjna, 9-kryształowa technologia ultrasonograficzna ograniczająca konieczność zmiany położenia przetwornika

 • Jeden monitor do użytku przed porodem i podczas porodu

Sprawniejszy przepływ informacji — od ciąży po poród:

 • Większa trafność i jakość podejmowanych decyzji

 • Domyślna dostępność protokołu HP do transferu i archiwizacji danych

Znakomita opłacalność inwestycji:

 • Różne konfiguracje na różne potrzeby

 • Możliwość stosowania tych samych akcesoriów we wszystkich zainstalowanych monitorach Corometrics*

 • Domyślnie włączone funkcje komunikacyjne

Technologia

Innowacyjny, 9-kryształowy przetwornik Corometrics

 • 9-kryształowa konstrukcja Dopplera impulsowego

 • Szerszy obszar ogniskowania niż w przypadku tradycyjnych konstrukcji 7-kryształowych, zapewniający bardziej jednolite pokrycie na większych głębokościach

 • Minimalizacja konieczności zmiany położenia, nawet w przypadku pacjentów najtrudniejszych do monitorowania

 • Spójność/jednolitość sygnału w miarę postępu porodu

 • Szybkie wykrywanie częstości akcji serca płodu

Doskonała opieka nad bliźniętami

 • Koincydencja cykli pracy serca: wizualna i dźwiękowa sygnalizacja występowania sygnałów synchronicznych

  • Ułatwienie rozróżniania dwóch częstości akcji serca

  • Natychmiastowe powiadomienie o pomyłce przy wykrywaniu częstości akcji serca na wyświetlaczu i na pasku papierowym, niezależna regulacja głośności

 • Przesunięcie częstości akcji serca ułatwiające ich wizualne rozróżnienie

Specyfikacja

Łatwy w obsłudze interfejs i funkcje:

 • Duże, czytelne wyświetlacze LED

 • Wodoszczelny, płaski przetwornik tokograficzny i 9-kryształowy przetwornik USG Nautilus*

 • Niezależna regulacja głośności

 • Doppler impulsowy z przetwarzaniem autokorelacyjnym

 • Koincydencja cykli pracy serca (HBC)

 • Zakres pomiaru częstości akcji serca 50–210 BPM

 • Przesunięcie częstości akcji serca

 • Zdalny znacznik zdarzeń

 • Opcjonalne wykrywanie ruchów płodu

 • Alarmy częstości akcji serca płodu

 • Opcjonalne funkcje FECG i IUPC

 • Podwójny interfejs cyfrowy do monitorów zewnętrznych