Aparaty do resuscytacji niemowląt

Gdy niemowlę wymaga resuscytacji, liczy się każda chwila.Zaawansowana technologia firmy GE Healthcare zapewnia łatwy dostęp do sprzętu o krytycznym znaczeniu. Nasze zintegrowane i autonomiczne aparaty do resuscytacji pacjentów ułatwiają resuscytację niemowląt z grupy wysokiego ryzyka dzięki innowacyjnej konstrukcji i wyjątkowej sprawności. Ponadto pomagają uzyskać jak najlepsze efekty leczenia najdelikatniejszych pacjentów.

Powiązane produkty

Informacje ogólne

Rozwiązania firmy GE Healthcare pomagają skutecznie wyważyć potrzeby niemowlęcia i zespołu resuscytacyjnego, równocześnie obsługując najlepsze praktyki resuscytacji neonatologicznej.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz aparat do resuscytacji zintegrowany z ogrzewaczem dla noworodków Panda* lub Giraffe*, czy też autonomiczny, który można zastosować praktycznie przy każdym łóżku, masz do dyspozycji innowacyjne funkcje. 

Nasze aparaty oferują następujące funkcje:   

 • Skuteczne, niezawodne zaopatrzenie dróg oddechowych 
 • Ścisłe monitorowanie krążenia

Zalety

Sprawne aparaty do resuscytacji niemowląt firmy GE dają zespołowi klinicznemu szybki, wygodny i łatwy dostęp do wszystkich elementów systemu. 

Niektóre z ich zalet to: 

 • Wszechstronność niezbędna do wypełnienia najnowszych wytycznych ILCOR.     
 • Oba aparaty umożliwiają resuscytację za pomocą worka z maską oraz łącznika T. Zostały skonstruowane w oparciu o wyniki szeroko zakrojonych badań oraz opinii neonatologów.   
 • Wszechstronne aparaty z funkcjami zintegrowanymi, umożliwiającymi skuteczne zaopatrzenie dróg oddechowych, dokładną pulsoksymetrię i generowanie szczegółowych trendów. Możliwość wprowadzenia znormalizowanych protokołów resuscytacji w każdym miejscu opieki okołoporodowej dzięki temu, że wszystkie aparaty mają wspólny interfejs użytkownika.  

Dodatkowo aparat do resuscytacji z łącznikiem T firmy GE Healthcare pomaga podnieść poziom opieki dzięki następującym funkcjom:

 • Precyzyjna regulacja PIP 
 • Precyzyjna regulacja PEEP 
 • Łatwy w obsłudze zawór bezpieczeństwa PIP 
 • Ergonomiczna konstrukcja łącznika T

Technologia

Nasze produkty oferują technologie niezbędne do zapewnienia najlepszej opieki nad każdym pacjentem. Zastosowano w nich następujące rozwiązania:

W pełni zintegrowane odsysanie 

Aparat ma wbudowane zasilane gazem urządzenie umożliwiające szybkie udrożnienie dróg oddechowych niemowlęcia w procedurach resuscytacji.  

Uchwyt na pojemnik do odsysania 

Mieści pojemniki różnych rozmiarów i jest łatwo dostępny dla opakowań jednorazowych   

Dwa przepływomierze 

Zapewniają doskonałą elastyczność, pozwalając utrzymać stały przepływ podczas podawania gazów.Przy korzystaniu z łącznika T drugi przepływomierz pozwala na alternatywne użycie worka z maską, napełnianego samodzielnie lub przepływowo1.   

Mieszalnik tlenu 

W celu zachowania zgodności z praktykami resuscytacji stężenie tlenu można łatwo zmienić w zakresie od 21% do 100% za pomocą zintegrowanego mieszalnika.   

Jarzma zaworu wysokociśnieniowego 

Opcjonalne jarzma zaworu wysokociśnieniowego (dostępne tylko z naszym aparatem do resuscytacji zintegrowanym z ogrzewaczem) umożliwiają podłączenie aparatu do instalacji gazowej, butli gazowych i innych źródeł gazu w celu zapewnienia stałej dostępności podawanego tlenu.  

Monitorowanie SpO2 

Korzystając z funkcji pulsoksymetrii w połączeniu z naszym zintegrowanym lub autonomicznym aparatem do resuscytacji, można dokładnie monitorować i oceniać tętno i natlenowanie pacjenta w procesie resuscytacji.  Funkcja pulsoksymetrii jest dostępna jako zintegrowana opcja w naszych ogrzewaczach Panda* lub Giraffe*. Umożliwia rejestrację i wyświetlanie kluczowych danych na kolorowym panelu sterowania przy łóżku.

Zalety zaawansowanej konstrukcji naszego łącznika T: 

 • Ergonomiczna konstrukcja sprzyja wygodnemu ułożeniu ręki i pozwala operatorowi kontrolować oddech jedną ręką. 
 • W urządzeniu można łatwo zaprogramować stałe ciśnienie.
 • Poziomy PIP i PEEP można bardziej precyzyjnie i spójnie kontrolować w całym procesie resuscytacji w celu zapewnienia właściwego natlenowania.
 • Łącznik T jest łatwy w użyciu i umożliwia podawanie tlenu na stałym poziomie, niezależnie od doświadczenia użytkowników.


1Przy korzystaniu z worka z maską niezbędne jest zastosowanie niezależnego manometru.