Informacje ogólne

Zaawansowana technologia. Innowacyjna konstrukcja. Wyjątkowa sprawność.

Przeznaczony do stosowania przy każdym łóżku autonomiczny aparat do resuscytacji* umożliwia ratowanie życia praktycznie wszędzie. Uprawniona konstrukcja ułatwia dostęp do zintegrowanych funkcji skutecznego zaopatrzenia dróg oddechowych, łagodnej wentylacji i precyzyjnej pulsoksymetrii. Cały zespół placówki doceni szybki, wygodny i łatwy dostęp do wszystkich elementów i funkcji.

Zalety

Zaawansowane rozwiązanie do szybkiej i bezpiecznej resuscytacji noworodków z grupy wysokiego ryzyka:

Skuteczne, niezawodne zaopatrzenie dróg oddechowych

 • W pełni zintegrowane, zasilane gazem urządzenie umożliwia szybkie udrożnienie dróg oddechowych.

 • Uchwyt na pojemnik do odsysania mieści pojemniki różnych rozmiarów i jest łatwo dostępny do użytku u jednego pacjenta.

Łagodna stymulacja oddechu

Łagodna wentylacja do stymulacji oddechu

 • Dwa przepływomierze umożliwiają utrzymanie przepływu na stałym poziomie.

 • Mieszalnik tlenu pozwala łatwo regulować stężenie tlenu w zakresie od 21% do 100%.

Funkcje dostępne wyłączenia w aparacie do resuscytacji z workiem i maską oraz z łącznikiem T:

Precyzyjna regulacja szczytowego ciśnienia wdechowego (PIP) i dodatniego ciśnienia końcowowydechowego (PEEP)

 • Kluczowe dla uzyskania odpowiedniego natlenowania i czynnościowej pojemności zalegającej

 • Ustawione przed resuscytacją poziomy docelowe są utrzymywanie automatycznie przez cały czas trwania procedury

Przyjazny użytkownikowi zawór bezpieczeństwa PIP

 • Łatwa aktywacja jedną ręką

 • Regulacja do 30 cmH2O bez przerywania procedury

 • Łatwa regulacja do 45 cmH2O zapobiega przekroczeniu ciśnienia maksymalnego

Technologia

Wyjątkowa sprawność za każdym razem:

 • Stała wydajność: Worek resuscytacyjny przy 20/5 x 40 bpm

Worek ręczny z maską a łącznik T:
Te wyniki pokazują, że przy właściwym stosowaniu resuscytacja z użyciem łącznika T w większym stopniu zapewnia utrzymanie stałego ciśnienia w porównaniu z workiem ręcznym, napełnianym samodzielnie lub przepływowo.1

 • Szybsza regulacja ciśnienia: Czas przejścia od 20 do 40 cmH2O

Sprawność aparatu do resuscytacji
Konstrukcja aparatów do resuscytacji firmy GE Healthcare ułatwia regulację maksymalnego ciśnienia wdechowego, przyspieszając przejście do wymaganego poziomu ciśnienia.

 • Większa sprawność: Mniej więcej trzykrotnie szybsze przejście od 20 do 40 cmH2O

Sprawność resuscytacyjnego łącznika T Krótszy czas przejścia przy regulacji systemu łącznika T skutkuje mniej więcej trzykrotnym przyspieszeniem przejścia do wymaganego ciśnienia, a w konsekwencji mniejszą liczbą oddechów w czasie przejścia.

 1. Bennett, S.; Finer, N.N.; Rich, W. i Vaucher, Y. A comparison of three neonatal resuscitation devices. Resuscitation. 67 (2005): 113-8.

 2. Finer, N.N.; Rich, W., Craft, A. i Henderson, C. Comparison of bag and mask ventilation for neonatal resuscitation. Resuscitation. 49 (2001): 299-305. 3 Lynam, L.; Boyd, L.C. i Tsitlik. A. Bench evaluation of a novel T-Piece Resuscitation System design. Abstract, GE Healthcare, 2007.

Specyfikacja

Dane techniczne autonomicznych aparatów do resuscytacji*

Parametry środowiskowe
Temperatura robocza od 18° do 41°C
Wilgotność robocza od 0 do 90%
Temperatura przy magazynowaniu od -25° do 60°C
Wilgotność przy magazynowaniu od 0 do 95%
Ciśnienie przy magazynowaniu od 50 do 106 kPa

Parametry fizyczne
Głębokość (od pokręteł do złączek) <22 cm
Wysokość <37 cm
Szerokość <30 cm
Waga ok.7 kg

Parametry aparatu
Źródło wejściowe Instalacja szpitalna lub butla Ciśnienie
dopływu (złączki powietrza/O2) 275–517 kPa
Minimalny dopływ 70 l/min
Zakres próżni 0–150 mm Hg
Dokładność próżni ± 5% pełnego zakresu
Przepustowość 15 l/min
Zakres przepływu 0–15 l/min
Dokładność przepływu –5 l/min ±0,51⁄2 l/min
5–10 l/min ±1,5 l/min
10–15 l/min ±2 l/min

Manometr ciśnienia w drogach oddechowychr
Zakres –10 do 80 cmH2O
Dokładność ±5% pełnego zakresu Mieszalnik

powietrza/tlenu
Zakres 21–100% O2
Dokładność ±5%O2 pełnego zakresu

Ustawienia sterowane przez użytkownika
Zakres ustawień powietrza /O2 0–15 l/min
Zakres ustawień regulatora ssania 0–150 mmHg

Zalecany zakres wagi ciała
Do 10 kg Tylko aparat

do resuscytacji z łącznikiem T

Zakres regulacji PIP

(na panelu przednim aparatu)
Maks. PIP: 45 ±5 cmH2O
Zmiana w parametrach: >30 ±4 cmH2O

Zakres regulacji PEEP
(w obwodzie łącznika T)
przy 5 l/min min. PEEP <5 cmH2O
przy 8 l/min min. PEEP <5 cmH2O
przy 10 l/min min. PEEP <5 cmH2O
przy 15 l/min min. PEEP <6 cmH2O


Related

Downloads