Leczenie żółtaczki

Seria rozwiązań fototerapeutycznych firmy GE Healthcare wspomaga opiekę rozwojową i rodzinną w szpitalach i w domu, z zastosowaniem różnych technologii spełniających potrzeby kliniczne i środowiskowe.

Żółtaczka — fakty

Co to jest żółtaczka?

 • Żółtaczka objawia się żółtawym zabarwieniem skóry i oczu spowodowanym wysokim poziomem bilirubiny we krwi (hiperbilirubinemia) i tkankach w wyniku normalnego lub przyspieszonego rozpadu krwinek czerwonych.
 • Żółtaczka zazwyczaj występuje w pierwszych kilku dniach życia i w większości przypadków jest łagodna.
 • Ze względu na potencjalną toksyczność bilirubiny należy monitorować noworodki, aby zapobiec rozwinięciu się poważnej hiperbilirubinemii i w rzadkich przypadkach ostrej encefalopatii bilirubinowej lub żółtaczki jąder podkorowych mózgu.
 • Żółtaczka jest najczęstszą chorobą wymagającą interwencji medycznej u noworodków, którą zazwyczaj jest fototerapia lub przetoczenie krwi. 
 • Są dwa typy żółtaczki: hiperbilirubinemia bezpośrednia i pośrednia.
 • Fototerapia umożliwia leczenie hiperbilirubinemii pośredniej.    

Jak działa fototerapia? 

 • Odkryta na przełomie lat 50-tych i 60-tych fototerapia polega na przekształceniu chemicznym cząsteczek bilirubiny do postaci rozpuszczalnej w wodzie przy przenikaniu światła przez powierzchnię skóry.
 • Zmienione cząsteczki przenikające do komórek wątroby są:
  • wiązane; 
  • wydzielane do żółci, moczu i kału; 
  • wydalane z organizmu.
 • Niektóre z takich nowych cząsteczek mogą wracać do pierwotnej postaci.