Informacje ogólne

Giraffe* Shuttle zapewnia ciągłość opieki przy zmianie środowisk. Shuttle to przenośne źródło zasilania, które można podłączyć do aktualnie eksploatowanych produktów z rodziny Giraffe* firmy GE Healthcare. Służy do zasilania elektrycznego sprzętu przyłóżkowego i innych urządzeń pomocniczych, a także do obsługi gazów medycznych.

Giraffe* Shuttle umożliwia przemieszczanie łóżek w obrębie szpitala, ograniczając możliwość wystąpienia problemów klinicznych związanych z transportem wewnątrzszpitalnym, spowodowanych m.in. przerwaniem termoregulacji pacjenta.

Zalety

Zapewnienie ciągłości opieki nad najmniejszymi pacjentami.

Giraffe* Shuttle ma na celu maksymalizację możliwości zapewnienia bezpiecznego, stabilnego środowiska podczas przenoszenia niemowląt między miejscami opieki w szpitalu. Korzyści oferowane przez Giraffe* Shuttle to między innymi:

Prostszy, bezpieczniejszy transport niemowląt — wypunktowanie niepotrzebne 
niepotrzebneGiraffe* Shuttle eliminuje konieczność przenoszenia niemowląt do i z inkubatora transportowego. Przez eliminację potrzeby przenoszenia niemowląt między łóżkami, Giraffe* Shuttle w połączeniu z łóżkiem Giraffe* lub Panda*, pomaga ograniczyć możliwość wystąpienia problemów klinicznych wynikających z zakłócenia termoregulacji pacjenta, jego dotykania, przenoszenia i ruchu — wszystko to może mieć wpływ na stabilność fizjologiczną.

Szeroki zakres zgodności ze środowiskiem opieki 
Giraffe* Shuttle, zaprojektowany w celu maksymalizacji wykorzystania posiadanego sprzętu, może zasilać różne akcesoria i urządzenia pomocnicze. W połączeniu z istniejącymi łóżkami Giraff* i Panda* iRes Giraffe Shuttle zwiększa wykorzystanie takich produktów, równocześnie poprawiając rezultaty transportu wewnątrzszpitalnego.

Większe możliwości manewrowania
Giraffe* Shuttle można podłączyć do dowolnego łóżka Giraffe* lub Panda*. Jego wąska konstrukcja ułatwia manewrowanie łóżkiem w ciasnych pomieszczeniach, w drzwiach, na korytarzach i na zakrętach.

Większa sprawność przebiegu
pracy Oprócz wszystkich korzyści klinicznych Giraffe* Shuttle może zaoszczędzić czas przenoszenia niemowlęcia między łóżkami i ich sprzątania.

Większy spokój umysłu
Giraffe* Shuttle jest zgodny z koncepcją One Baby, One Bed (Jedno dziecko, jedno łóżko) zastosowaną pierwotnie w produkcie Giraffe* OmniBed, rozszerzając zasięg przenoszenia niemowląt w obrębie szpitala. Świadomość pełnego wspomagania niemowląt w łóżku Giraffe* lub Panda* nawet podczas przenoszenia w obrębie szpitala daje większy spokój umysłu opiekunom i rodzicom.

Technologia

Konstrukcja spełniająca potrzeby opieki nad niemowlętami.

Każdy aspekt Giraffe* Shuttle zaprojektowano pod kątem zapewnienia optymalnej opieki nad niemowlętami, z równoczesną maksymalizacją wykorzystania posiadanego sprzętu.

Dłuższy czas pracy akumulatorów
Giraffe* Shuttle oferuje nawet 45 minut i 365 cykli zasilania elektrycznego łóżek Giraffe* lub Panda* oraz zgodnych akcesoriów, umożliwiając bezpieczny transport niemowląt w obrębie szpitala. Wskaźniki akumulatorów podają pozostały czas pracy po pojedynczym naładowaniu, a także trwałość eksploatacyjną akumulatorów.

Zasilanie urządzeń pomocniczych
Giraffe* Shuttle umożliwia zasilanie inkubatora Giraffe*, ogrzewacza Giraffe*, łóżka Giraffe* Omnibed i innych zgodnych urządzeń.

Ergonomiczna rama
Oprócz łatwej, bezpiecznej współpracy z łóżkami Giraffe* i Panda* iRes, Giraffe* Shuttle zwiększa możliwości manewrowania łóżkiem podczas transportu w obrębie szpitala. Przewidziano w nim także możliwość obsługi gazów medycznych, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności pacjenta podczas transportu wewnątrzszpitalnego.

Bezlateksowa konstrukcja
Giraffe Shuttle nie zawiera lateksu, co ogranicza ryzyko narażenia niemowląt i opiekunów na działanie tego alergenu.

Specyfikacja

Parametry akumulatorów

Dwa połączone szeregowo, regulowane zaworem, zamknięte (szczelne) akumulatory ołowiowe 12 V, 42 Ah

Parametry mechaniczne

  • Wysokość: 1367 mm

  • Szerokość: 638 mm

  • Długość: 890 mm

  • Waga: 126 kg

Parametry wejściowe zasilania

VAC                     Częstotliwość napięcia w Hz ±3 Hz              Maks. Natężenie prądu (A)
115 ±10%                      50 i 60                                                             12
220~240 ±                     10% 50 i 60                                                      9

Moc wyjściowa Giraffe Shuttle

Maksymalna moc wyjściowa Giraffe Shuttle wynosi 775 VA.

Napięcie wyjściowe Giraffe Shuttle (akumulatora)

Napięcie przemienne               Częstotliwość w Hz ±3 Hz
115 ±5%                                                   50 i 60
230 ±5%                                                   50 i 60

Przy zasilaniu z gniazda sieciowego napięcie wejściowe przechodzi przez Giraffe* Shuttle bez zmiany parametrów. Giraffe* Shuttle wytwarza moc prądu przemiennego tylko przy spadku napięcia sieciowego poniżej 50% wymaganego napięcia wejściowego.


Related

Downloads