Resuscytacja noworodków

W resuscytacji noworodków czas jest równie cenny, jak mali pacjenci. Teraz firma GE Healthcare oferuje narzędzia niezbędne do dokładnej oceny i szybkiej reakcji. Dzięki naszej szerokiej gamie zintegrowanych i autonomicznych aparatów do resuscytacji oraz ogrzewaczy dla niemowląt sprzęt o kluczowym znaczeniu jest zawsze w zasięgu ręki. Pozwala to zastosować skuteczną terapię u noworodków z grupy wysokiego ryzyka i uzyskać najlepsze efekty.

Informacje ogólne

Niezależnie od tego, czy wybierzesz aparat do resuscytacji zintegrowany z ogrzewaczem dla noworodków Panda* lub Giraffe*, czy też autonomiczny aparat do resuscytacji, który można zastosować praktycznie przy każdym łóżku, masz do dyspozycji innowacyjne funkcje. 

Nasze aparaty oferują następujące funkcje:

 • Skuteczne, niezawodne zaopatrzenie dróg oddechowych
 • Ścisłe monitorowanie krążenia


Zalety

Sprawne aparaty do resuscytacji noworodków firmy GE dają zespołowi klinicznemu szybki, wygodny dostęp do wszystkich elementów i funkcji systemu.  

Niektóre z ich zalet to:

 • Wszechstronność niezbędna do wypełnienia najnowszych wytycznych ILCOR. Oba aparaty umożliwiają resuscytację za pomocą worka z maską oraz łącznika T. Zostały skonstruowane w oparciu o wyniki szeroko zakrojonych badań oraz opinii neonatologów.     
 • Wszechstronne aparaty z funkcjami zintegrowanymi, umożliwiającymi skuteczne zaopatrzenie dróg oddechowych, dokładną pulsoksymetrię i generowanie szczegółowych trendów.     
 • Możliwość wprowadzenia znormalizowanych protokołów resuscytacji w każdym miejscu opieki okołoporodowej dzięki temu, że wszystkie aparaty mają wspólny interfejs użytkownika.    

Dodatkowo aparat do resuscytacji z łącznikiem T firmy GE pomaga podnieść poziom opieki dzięki następującym funkcjom: 

 • Precyzyjna regulacja PIP 
 • Precyzyjna regulacja PEEP 
 • Łatwy w obsłudze zawór bezpieczeństwa PIP
 • Ergonomiczna konstrukcja łącznika T

Technologia

Nasze produkty oferują technologie niezbędne do zapewnienia najlepszej opieki nad każdym pacjentem.

W pełni zintegrowane odsysanie 

Aparat ma wbudowane zasilane gazem urządzenie umożliwiające szybkie udrożnienie dróg oddechowych niemowlęcia w procedurach resuscytacji.   

Uchwyt na pojemnik do odsysania 

Mieści pojemniki różnych rozmiarów i jest łatwo dostępny do użytku u jednego pacjenta.   

Dwa przepływomierze 

Zapewniają doskonałą elastyczność, pozwalając utrzymać stały przepływ podczas podawania gazów.Przy korzystaniu z łącznika T drugi przepływomierz pozwala na alternatywne użycie worka z maską, napełnianego samodzielnie lub przepływowo1.   

Mieszalnik tlenu 

W celu zachowania zgodności z praktykami resuscytacji stężenie tlenu można łatwo zmienić w zakresie od 21% do 100% za pomocą zintegrowanego mieszalnika.   

Jarzma zaworu wysokociśnieniowego 

Opcjonalne jarzma zaworu wysokociśnieniowego (dostępne tylko z naszym aparatem do resuscytacji zintegrowanym z ogrzewaczem) umożliwiają podłączenie aparatu do instalacji gazowej, butli gazowych i innych źródeł gazu w celu zapewnienia stałej dostępności podawanego tlenu.  

Monitorowanie SpO2

Korzystając z funkcji pulsoksymetrii w połączeniu z naszym zintegrowanym lub autonomicznym aparatem do resuscytacji, można dokładnie monitorować i oceniać tętno i natlenowanie pacjenta w procesie resuscytacji. Funkcja pulsoksymetrii jest dostępna jako zintegrowana opcja w naszych ogrzewaczach Panda* lub Giraffe*. Umożliwia rejestrację i wyświetlanie kluczowych danych na kolorowym panelu sterowania przy łóżku.

Zalety zaawansowanej konstrukcji naszego łącznika T:

 • Ergonomiczna konstrukcja sprzyja wygodnemu ułożeniu ręki i pozwala operatorowi kontrolować oddech jedną ręką.
 • W urządzeniu można łatwo zaprogramować stałe ciśnienie.
 • Poziomy PIP i PEEP można bardziej precyzyjnie i spójnie kontrolować w całym procesie resuscytacji w celu zapewnienia właściwego natlenowania.
 • Łącznik T jest łatwy w użyciu i umożliwia podawanie tlenu na stałym poziomie, niezależnie od doświadczenia użytkowników.     

 1 Przy korzystaniu z worka z maską niezbędne jest zastosowanie niezależnego manometru.