Produkty

Close

Aplikacje PET/TK

Aplikacje PET/TK pozwalają zmaksymalizować użyteczność skanera, jego efektywność i dokładność.

Zobacz całą grupę

Close

Skanery PET/TK

W porównaniu z osobno funkcjonującymi technologiami obrazowania systemy PET/TK firmy GE pomagają usprawnić diagnozowanie, klasyfikowanie według stadiów zaawansowania i planowanie leczenia.

Zobacz całą grupę

Close

Discovery MI

Meaningful insights from your patient to every patient

Wyświetl szczegóły

Close

Discovery MI DR

Get ready for meaningful insights

Wyświetl szczegóły

Wytyczne PET/TK w planowaniu radioterapii(RTP)

Wytyczne PET/TK w RTP

Wytyczne EANM-ESTRO dotyczące stosowania PET-TK w planowaniu radioterapii*

Dr n. med. Vincent Gregoire1,PhD, FRCR i dr n. med. Arturo Chiti 2, MD, FEBNM

Zastosowanie PET-TK w praktyce klinicznej stało się rzeczywistością. 10 lat temu zastanawialiśmy się, czy obrazowanie molekularne z zastosowaniem farmaceutyków emitujących pozytony kiedykolwiek będzie możliwe, a dzisiaj wiemy, że obrazowanie w wielu dziedzinach bez PET niebyłoby tak skuteczne jak z uźyciem PET .

PET z zastosowaniem fluorodeoksyglukozy (FDG) uznano za dokładne narzędzie w monitorowaniu żywotności raka. Obecnie istnieją dowody naukowe na to, że w przypadku wielu nowotworów technika PET jest przydatna w diagnozowaniu, klasyfikacji, wykrywaniu nawrotów, reklasyfikacji i badaniach kontrolnych. W ostatnich latach okazało się, że najciekawsze zastosowania to: ocena odpowiedzi na terapię i planowanie radioterapii. Kluczowe czynniki takich osiągnięć można powiązać z wielkim postępem w technologii syntezy radiofarmaceutycznej, skanerów, zarządzania obrazowaniem i akceleratorów. Dzięki takim czynnikom obrazowanie molekularne zwiększa możliwości dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb przez kierowanie planowaniem radioterapii i poprawę definicji objętości guza. Choć TK pozostaje złotym standardem w zakresie definiowania objętości guza i obliczania dawki, PET-TK pomaga w ograniczaniu dawki i w konsekwencji zmniejszeniu narażenia sąsiednich narządów.

Planowanie radioterapii przy użyciu obrazowania molekularnego jest procesem wieloetapowym, w który zaangażowani są różni specjaliści medyczni, ale także fizycy, technicy i radiofarmaceuci. Lekarze spotykają się na wielodyscyplinarnych komisjach onkologicznych, by pomóc radiologowi onkologicznemu w opracowaniu planu leczenia obejmującego zalecaną dawkę, zestaw rozkładu dawki wraz z zestawem parametrów technicznych, które zostaną przesłane do akceleratora w celu wykonania planu terapeutycznego.

Radiofarmaceutyki PET są stosowane jako sondy specyficznych szlaków metabolicznych:i.e. i.e. hexokinase activity, apoptosis, hypoxia, etc. np. aktywności heksokinazy, apoptozy, hipoksji itd. Można zatem stosować różne radiofarmaceutyki do lokalizacji różnych guzów. Zastosowanie obrazowania molekularnego do definiowania objętości guza poddanej radioterapii jest przykładem spersonalizowanego leczenia, gdyż dawka promieniowania w guzie jest planowana u każdego pacjenta indywidualnie.

Zaletą obrazowania funkcjonalnego z PET jest możliwość dalszego zwiększenia dokładności obrysowania objętości guza poddanej radioterapii obejmującej tylko tkankę aktywną metabolicznie.Stosowanie różnych radiofarmaceutyków do różnych guzów dodatkowo poprawia dokładność leczenia.

Mamy nadzieję, że ta pierwsza uporządkowana praca na temat stosowania PET-TK w planowaniu radioterapii pomoże lekarzom pogłębić wiedzę w tej szybko rozwijającej się dziedzinie, z ostatecznym celem jakim jest podniesienie poziomu opieki nad pacjentami.  Firma GE Healthcare wniosła do EANM i ESTRO nieograniczony grant edukacyjny, aby wesprzeć opracowanie i opublikowanie europejskich wytycznych w zakresie stosowania PET w planowaniu radioterapii.

W związku z tym GE Healthcare ma przyjemność zaoferowania Państwu bezpłatnego egzemplarza takich wytycznych i ma nadzieję, że przyczynią się one do stałego podnoszenia poziomu opieki nad pacjentami.Kliknij tutaj aby zamówić.

Streszczenie i wnioski z tych wytycznych można pobrać  tutaj.

1 Zakład Radiologii Onkologicznej oraz Pracownia Obrazowania Molekularnego i Radioterapii Doświadczalnej, Université Catholique de Louvain i St-Luc University Hospital, Bruksela, Belgia.
2 Zakład Medycyny Nuklearnej, IRCCS Humanitas, Mediolan, Włochy*Te informacje nie zostały zweryfikowane przez FDA. Nie są przeznaczone do stosowania w USA.

Przypadki kliniczne

Przypadki kliniczne PET TK

Poznaj nasze rozwiązania onkologiczne na podstawie przypadków klinicznych

Niskodawkowe obrazowanie PET/TK

   

Przerzut o wielkości 3 mm wykryty dzięki wysokiej czułości PET

   

Poprawa dokładności klasyfikacji według stadiów zaawansowania

   

Poprawa trafności klasyfikacji według stadiów zaawansowania

   

Wyraźny zarys zmiany

   

Obrazowanie PET/TK pomaga w wykrywaniu niewielkich guzków

   

Zarządzanie ruchem pomaga odnaleźć wznowę w wątrobie

   

Poprawa dokładności lokalizowania

   

Zarządzanie ruchem pomaga zlokalizować wznowę raka

   

Ocena skuteczności leczenia

Magazyn Clarity

MAGAZYN MEDYCZNY Z ZAKRESU MEDYCYNY NUKLEARNEJ I PET ORAZ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Clarity zostało stworzone z myślą o dostarczaniu najnowszych informacji na temat innowacji w medycynie nuklearnej i PET oraz tomografii komputerowej w GE Healthcare, by wspierać radiologów w osiąganiu jak najlepszych rezultatów.

Na łamach Clarity przedstawiamy rozwiązania wspierające osiągnięcie doskonałości klinicznej i efektywności operacyjnej, zwiększenie zadowolenia pacjentów, jak również strategiczny rozwój Twojej codziennej praktyki lekarskiej oraz optymalizację inwestycji kapitałowych. Na łamach Clarity przedstawiamy relacje klientów o tym, w jaki sposób nasze innowacje w CT, PET/CT i SPECT/CT pomagają im osiągać lepsze rezultaty – mając nadzieję, że wszyscy będą mogli skorzystać z tych doświadczeń.

W celu uzyskania bezpłatnego dostępu do Clarity zarejestruj się Ta subskrypcja to jedyny sposób na zapewnienie sobie stałego dostępu do bieżących i przyszłych wydań Clarity.

Zamów subskrypcję.Masz już subskrypcję? Zaloguj się tutaj, aby przeczytać najnowsze wydanie.