Informacje ogólne

Łatwe dopasowywanie obrazów

Aplikacja Attenuation Correction Quality Control (Kontrola jakości korekcji osłabienia; ACQC) pozwala sprawnie dopasowywać akwizycje PET and i TK na potrzeby prawidłowego nałożenia danych kardiologicznych. ACQC sprawia, że jest to łatwe, gdyż śledzi wymagany stopień przesunięcia obrazów i automatycznie wprowadza takie dane do rekonstrukcji.  ACQC może pomóc w poprawie wydajności pracy, gdyż pozwala zastosować te same dane TK do korekty pochłaniania do akwizycji spoczynkowych i wysiłkowych PET.

Zalety

Dokładność i efektywność 

ACQC to następujące możliwości:

  • Zapewnienie prawidłowej fuzji (nałożenia) danych kardiologicznych
  • Wizualne dopasowanie wyrównania akwizycji
  • Śledzenie i wprowadzanie stopnia przesunięcia wymaganego do wyrównania
  • Korygowanie niezgodności obrazów bez konieczności powtarzania protokołu sekwencji cine
  • Automatyczne powtórne przetwarzanie rejestracji i rekonstrukcji