Informacje ogólne

Technologia redukcji dawki ASiR firmy GE: Technologia rekonstrukcji umożliwiająca obniżenie standardowego odchylenia standardowego szumu piksela.

Technologa ASiR daje następujące, istotne korzyści przy obrazowaniu:

  • ASiR może pozwalać na obniżenie wartości mA przy akwizycji obrazów diagnostycznych, a tym samym na redukcję wymaganej dawki.1
  • ASiR może umożliwiać poprawę wykrywalności przy niskim kontraście.1
  • ASiR może pomagać lekarzom w poprawie trafności rozpoznań przy niższej dawce.1

1.W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR może ograniczyć dawkę przyjmowaną  pochłoniętą przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. Należy skonsultować się z radiologiem i fizykiem celem ustalenia odpowiedniej dawki, pozwalającej uzyskać diagnostyczną jakość obrazu w danym zadaniu klinicznym.

ASIR Technology Graphic