Informacje ogólne

Zarządzanie ruchem usprawnia symulację

Aplikacje Motion Match umożliwiają efektywniejsze planowanie radioterapii guzów poruszających się przy oddechu pacjenta. Rekonstrukcja 4D z dopasowaniem faz cyklu oddechowego firmy GE jest kluczem do usprawnienia planowania radioterapii. W celu poprawy wydajności pracy umożliwia automatyczne wyświetlanie badań z dopasowaniem fazy i bramkowaniem oraz równoczesną wizualizację badań z podwójnym bramkowaniem na konsoli.

Zalety

Większe możliwości wizualizacji

Motion Match ma na celu poprawę symulacji i zapewnia następujące korzyści: 

 • Usprawnienie planowania radioterapii i leczenia
 • Usprawnienie przebiegu pracy przy badaniach PET i TK z bramkowaniem oddechem
 • Uproszczenie akwizycji danych
 • Płynne przechodzenie między skanami PET i TK
 • Dopasowanie fazy i automatyczne wyświetlanie badań bramkowanych
 • Widoczność wyzwalaczy sercowych i oddechowych w czasie rzeczywistym

Technologia

Funkcje technologii Motion Match: 

Aplikacje: 

 • Advantage 4D umożliwia przegląd w 4D na konsoli
 • Motion Correct tworzy uśrednioną w czasie sekwencję TK typu cine
 • Retro Phase Match Reconstruction umożliwia ręczne mieszanie faz
 • Motion VUE wyświetla akwizycje na stacji roboczej Advantage Workstation*

Technologia: 

 • Obrazy 4D tworzą sekwencję wideo ruchu guza
 • Akwizycja TK w trybie cine; PET w trybie list mode
 • Sekwencja TK typu cine time-generated   
 • przekroje ortogonalne 3D