Informacje ogólne

Aplikacja Rad Rx daje większą elastyczność akwizycji skanu TK przez możliwość zastosowania takich samych parametrów lub techniki, jak w zleceniu radiologicznym. Natomiast w celu usprawnienia przebiegu pracy ten sam skan TK można wykorzystać do korekcji pochłaniania bez konieczności akwizycji oddzielnych skanów. Aplikacja Rad Rx umożliwia także zlecenie standardowych protokołów diagnostycznych do korekcji pochłaniania TK w połączeniu z akwizycjami PET — wszystko w tym samym badaniu.

Zalety

Precyzyjna lokalizacja i ocena ilościowa zmian

Aplikacja Rad Rx to następujące możliwości: 

  • Minimalizacja  artefaktów „bananowych” przez zastosowanie dla CTAC akwizycji cine TK
  • Wykorzystanie tego samego skanu TK do korekcji osłabienia
  • Usprawnienie lokalizacji zmian
  • Możliwość zlecenia  spiralnego skanowania TK i sekwencji cine TK w ramach tego samego protokołu
  • Usprawnienie przebiegu pracy przez pełne wykorzystanie możliwości TK z PET