Informacje ogólne

Lepsze badania objętościowe

Volume Helical Shuttle (Objętościowe skanowanie spiralne) jest trybem ciągłego skanowania dwukierunkowego, rozszerzającego pokrycie w osi Z z równoczesnym najlepszą rozdzielczoscią próbkowania. Wyjątkowa technologia rekonstrukcji ze zmianą wartości pitch firmy GE wykorzystuje dane skanowania uzyskane podczas przyspieszania i spowalniania stołu, umożliwiając przeprowadzenie dynamicznych badań w zakresie do 500 warstw (312,5 mm). Narzędzie to służy do przeprowadzania dynamicznych badań 4D-CTA lub badań ruchomych struktur stawowych, otwierając drogę do nowych zastosowań w obrazowaniu ortopedycznym. Ponadto tryb Volume Helical Shuttle umożliwia przeprowadzanie badań perfuzji narządów ciała w zakresie do 120 mm.

Zalety

Szersze pokrycie w rozległych badaniach

Tryb Volume Helical Shuttle to następujące możliwości:

  • Charakteryzowanie dopływu i odpływu żylnego
  • Pomiar pokrycia objętościowego na długości 312,5 mm
  • Przeprowadzanie badań perfuzji mózgu i narządów ciała
  • Poprawa rozdzielczosci czasowej
  • Wykorzystanie danych skanowania uzyskanych podczas przyspieszania i spowalniania stołu

Technologia

Funkcje trybu Volume Helical Shuttle: 

  • Tryb ciągłego skanowania dwukierunkowego
  • Rozszerzone pokrycie w osi Z 
  • Metoda rekonstrukcji ze zmianą wartości pitch