Informacje ogólne

VUE Point FX diagram.

Poprawa dokładności oceny ilościowej

Aplikacja VUE Point FX poprawia kontrast i zarys aktywności, umożliwiając uzyskanie lepszej jakości obrazu. Technika pełnej rekonstrukcji iteracyjnej 3D obejmuje wszystkie korekty wewnątrz pętli iteracyjnej i dodaje informacje czasowe do każdego kroku.  Aby umożliwić wzrost wydajności pracy, aplikacja VUE Point FX pomaga utrzymać odpowiednią rozdzielczość czasową w różnych warunkach roboczych oraz uzyskać obrazy z zaawansowaną rekonstrukcją w trakcie badania.

 

Zalety

Inteligentna, dokładna rekonstrukcja

VUE Point FX uzupełnia VUE Point HD o rozdzielczość czasową, dając następujące możliwości: 

  • Poprawa jakości obrazu przez redukcję szumu tła
  • Poprawa  dokładności oceny ilościowej, poprawa kontrastu i zarysu zmiany
  • Rejestracja obrazów z zaawansowaną rekonstrukcją

 

Technologia

Funkcje aplikacji VUE Point FX:

  • Dodawanie informacji czasowych do każdego kroku rekonstrukcji iteracyjnej
  • Oparta na modelu korekcja rozpraszania 3D
  • Korekty wewnątrz pętli iteracyjnej
  • Poprawa rozdzielczości z modelowaniem geometrii detektora
  • Odległość pokonywana przez fotony jest zamieniana na różnice czasowe