Informacje ogólne

Elastyczna technologia obrazowania z pełnym polem widzenia WideView powiększa maksymalny rozmiar zrekonstruowanego pola widzenia (DFOV) z 50 cm do 70 cm, co umożliwia wizualizację większego zakresu informacji anatomicznych.

Większe DFOV pozwala także poprawić symulację i planowanie radioterapii przez możliwość obrazowania całej powierzchni skóry. Przy zastosowaniu technologii WideView można rekonstruować struktury anatomiczne leżące poza polem widzenia skanowania oraz redukować artefakty brzegowe, które zaciemniają dodatkowe struktury anatomiczne.

Technologia

Cechy technologii WideView: 

  • Stałe osłabienie sygnału dla wszystkich kątów projekcji 
  • Próbkowanie wiązki równoległej ze zbioru danych wiązki rozbierznej
  • Proces ponownego dzielenia na fazy (rebinning).
  • Rozszerzona rekonstrukcja DFOV