Przypadek kliniczny — ocena skuteczności leczenia

Assessment of Treatment

Kim jesteśmy

Prof. Juhani Knuuti
Dyrektor

Prof. Marko Seppänen
Diagnostic Service Manager

 

Ośrodek PET w Turku,
Turku, Finland

ako fiński Krajowy Instytut Badawczy, Ośrodek PET w Turku pod kierunkiem prof. J. Knuuti promuje stosowanie PET w medycznych badaniach naukowych. Ośrodek został założony w 1974 roku przez Uniwersytet Turku, Uniwersytet Åbo Akademi i Szpital Uniwersytecki Turku.Ośrodek integruje pracę najwyższej klasy naukowców z doskonałym zapleczem i wyposażeniem. Owocna współpraca między naukowcami i badaczami klinicznymi jest wieloletnią tradycją.

W Ośrodku dostępna jest najnowsza, unikatowa w Europie technologia obrazowania.With its excellent cyclotron and radiochemistry laboratories, Turku PET Centre develops and produces the latest PET tracers for clinical imaging. Ośrodek oferuje kilka znaczników do rutynowego i naukowo-badawczego obrazowania klinicznego w onkologii, neurologii i kardiologii, z wykorzystaniem pierwszego w Europie 64-warstwowego systemu PET/TK. Dzięki doskonałemu cyklotronowi i laboratoriom radiochemicznym Ośrodek PET w Turku opracowuje i produkuje najnowsze znaczniki PET do obrazowania klinicznego.

Historia pacjenta

Mężczyzna – 38 lat – 176 cm - 77 kg

W marcu 2007 r.: operowany na raka odbytnicy, histopatologicznie zidentyfikowanego jako gruczolakorak stopnia II.

Pooperacyjne badanie kontrolne wykazało wzrastający poziom CEA.

Pacjenta skierowano na skanowanie 18F-FDG w celu oceny wznowy.

Akwizycja

Skaner: GE Discovery VCT

Akwizycja PET: Akwizycja 18F-FDG całego ciała

  • Akwizycja 3D rekonstruowana za pomocą oprogramowania VUE Point HD i analizowana za pomocą PET VCAR™
  • Czas akwizycji: 12 min
  • Czas po iniekcji:50 min
  • Dawka: czerwiec 2008: 382 MBq i sierpień 2008: 368 MBq

Akwizycja TK:

  • Prędkość obrotowa: 0,8 s/obr.
  • FOV: 70 cm
  • Skok: 1,375 mm/obr.
  • Grubość warstwy: 3,75 mm
  • Smart mA, NI: 25, kVp: 140, mA: 80

Wyniki

 

Assessment of Treatment

    Czerwiec 2008                                           Sierpień 2008 Czołowy 
    Czołowy PET ciała                                     obraz PET całego ciała
     całego ciała potwierdzający                   istotną częściową 
     wznowę w wątrobie                                odpowiedź na terapię

Czerwiec 2008:

Skan 18F-FDG PET ujawnia nawrót choroby.
Wysoce hipermetaboliczna zmiana stwierdzona w płacie ogoniastym (segment 1)wątroby.
of liver. Pacjent jest leczony chemioterapią.

Sierpień 2008:

Pacjent jest skanowany w celu oceny odpowiedzi na leczenie.Skan PET wykazuje istotną odpowiedź częściową.Chirurg może teraz rozważyć resekcję wątroby.

Podsumowanie

Wczesna ocena odpowiedzi na leczenie zintegrowaną techniką PET/TK może być cennym rozwiązaniem u pacjentów z guzami litymi, a jej znacznie kliniczne może rosnąć w przyszłości, przy optymalizacji protokołów leczenia takich pacjentów.PET VCAR™ jest solidnym nowym narzędziem do badań kontrolnych, umożliwiającym skuteczniejszą interpretację danych pacjenta.