Przypadek kliniczny — poprawa dokładności klasyfikacji według stadiów zaawansowania

Kim jesteśmy

Dr Renée Ahond-Vionnet
Starszy wykładowca kliniczny w zakładzie medycyny nuklearnej

Centre Hospitalier De Nevers, Zakład medycyny nuklearnej w Nevers, Francja

Zakład medycyny nuklearnej w CH NEVERS we Francji, kierowany przez dra Ahond-Vionneta, ma 2 gamma kamery (jedna dwugłowicowa Millenium MG i jedna hybrydowa Infinia Hawkeye4).

Od kwietnia 2008 r. zakład jest wyposażony w aparat PET/TK Discovery RX firmy GE z aplikacjami Motion Free i PET VCAR.

Taki system PET/TK pomaga lekarzom w usprawnieniu diagnostyki i badań kontrolnych pacjentów ze zmianami nowotworowymi.

Dzięki aplikacji Motion Free pomagamy fizykom radioterapii i lekarzom w dokładniejszym definiowaniu dawki napromieniania i objętości przy planowaniu radioterapii.

Historia pacjenta

Male - 67 years old - 182cm - 78kg

Mężczyzna – 67 lat – 182 cm – 78 kgWycięcie węzłów chłonnych ze względu na adenopatie przed 6 miesiącami.Akwizycja PET wykazała liczne adenopatie z podejrzeniem raka płuc.

Ostatnie badanie TK z maja 2007 r. ujawniło 2 lewe adenopatie szyjne z dwoma okrągłymi guzkami prawymi wewnątrzmiąższowymi w płacie środkowym.

Przez ostatnie 6 miesięcy nie stosowano chemioterapii ani radioterapii.

Akwizycja

Skaner: GE Discovery RX

Akwizycja PET: Całego ciała, a następnie dedykowana akwizycja głowy i szyi

  • Akwizycja 3D
  • PET całego ciała — 1 min 30sek /pozycję łóżka — rekonstrukcja VUE Point
  • Akwizycja głowy i szyi: jedna pozycja łóżka — rekonstrukcja VUE Point HD
  • Czas po iniekcji: 1 h
  • Dawka: 274 MBq 18F-FDG

Akwizycja TK: Akwizycja głowy i szyi

  • Konfiguracja detektora: 16 x 1,25 mm
  • Grubość warstwy: 1,25 mm 1.25mm
  • kVp : 120; mA: 80

Wyniki

Nałożone widoki czołowe łańcuchów szyjnych

                    

Brak separacji wychwytu           Przy użyciu VUE Point HD zaobserwowano niewielki wychwyt przedni 
przy użyciu VUE Point

Nałożony widok osiowy — VUE Point HD

Szyja: indywidualizacja pięciu wysokich wychwytów w łańcuchach szyjnych zlokalizowanych w obszarze III i IV. Najniższy i dolny wychwyt wykazuje istnienie bardzo małego wychwytu przedniego

Klatka piersiowa: wysoki wychwyt przedni środpiersiowy

Płuca: brak wychwytu w dwóch guzkach opisanych na diagnostycznym TK

Podsumowanie

Potwierdzenie wysokich wychwytów w lewych łańcuchach szyjnych w obszarach III i IV.

Zastosowanie VUE Point HD daje trafniejsze rozpoznanie, poprawiając dokładność klasyfikacji według stadiów zaawansowania.Brak nieprawidłowych wychwytów 18F-FDG w obszarze płuc.