Przypadek kliniczny — zarządzanie ruchem pomaga zlokalizować wznowę raka

Finding Cancer Recurrence

Kim jesteśmy

Dr n. med. Diana Salvo
Dyrektor kliniki i instytutu medycyny nuklearnej

Dr n. med. Annibale Versari
Starszy wykładowca kliniczny w dziedzinie obrazowania wieloma metodami

 

Mgr Federica Fioroni,
fizyk medyczny

Archipedale Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia,

Włochy Ośrodek PET Reggio Emilia ASMN powstał w 2000 roku. W 2002 roku zainstalowano w nim cyklotron 10 MeV (Minitrace GE) na potrzeby produkcji klinicznych znaczników 18F-FDG i 18F-cholina.W krótce dostępny będzie także protokół produkcji 18FLT i 18F-MISO do celów naukowo-badawczych.

W 2005 roku pierwszy system PET został zastąpiony systemem PET/TK Discovery STE firmy GE.

Ośrodek posiada akredytację jako centrum doskonałości włoskiego stowarzyszenia medycyny nuklearnej w zakresie problemów związanych z „PET i radioterapią” i w związku z tym oferuje krótkie seminaria teoretyczne/praktyczne, dostępne dla fizyków, radioterapeutów i lekarzy medycyny nuklearnej.

Historia pacjenta

Mężczyzna – 75 lat – 160 cm – 46 kg

W 2002 r.: endoskopowe usunięcie „raka żołądka we wczesnym stadium”.

W 2005 r.: całkowite wycięcie żołądka po nawrocie miejscowym (umiarkowanie zróżnicowany gruczolakorak, obecność przerzutów w 1 węźle chłonnym na 5).

W marcu 2007 r.: echografia z kontrastem uwidacznia zmianę wtórną w VIII segmencie wątroby. Badanie PET całego ciała pokazuje wychwyt 2,2 cm w tym samym segmencie. Wykonano dwa zabiegi termoablacji RF (RFA) W sierpniu nowe badanie PET całego ciała daje wynik negatywny.

W 2008 r.: echografia z kontrastem uwidacznia nową zmianę o wielkości 20 mm w IV segmencie wątroby.

Akwizycja

Skaner: GE Discovery STE

Akwizycja PET: Akwizycja całego ciała statyczna i z użyciem techniki MotionFree

  • Akwizycja 3D z użyciem rekonstrukcji VUE Point HD
  • Czas akwizycji:
    • Akwizycja całego ciała: 3 min/łóżko
    • Akwizycja z użyciem techniki MotionFree 6 faz cyklu oddechwego — 2 min/ fazę
  • Czas po iniekcji: 1 h 30 min
  • Dawka: 174 MBq 18F-FDG

Akwizycja TK:

  • Statyczna akwizycja całego ciała z korekcją osłabienia TK
  • Akwizycja z użyciem techniki MotionFree na potrzeby CTAC i rozpoznania

Wyniki

 

Skan PET/TK całego ciała daje wynik całkowicie negatywny.

Skan PET/TK MotionFree pokazuje obszar wychwytu
o wielkości 7 mmw miejscu poprzedniej zmiany.

                    

Projekcja MIP ze statycznego skanu PET/TK z wynikiem negatywnym

                    

Projekcja MIP ze                            Obraz PET/TK MotionFree
skanu PET/TK MotionFree             pokazujący zmianę 7 mm
z wynikiem pozytywnym                  przemawiającą za
                                                       nawrotem miejscowym

                    

nałożone obrazy czołowy i strzałkowy PET i TK MotionFree

Podsumowanie

Zmiana uwidoczniona przez echografię w 2008 r. nie została potwierdzona jako chorobowa. Akwizycja PET całego ciała dała wynik negatywny, a podejrzewany nawrót stwierdzono tylko w akwizycji z użyciem techniki MotionFree.