Przypadek kliniczny - niskodawkowe obrazowanie PET/TK

Low dose imaging

Kim jesteśmy

 

Dr Renée Ahond-Vionnet
Starszy wykładowca kliniczny w zakładzie medycyny nuklearnej

 

Centre Hospitalier De Nevers, zakład medycyny nuklearnej w Nevers we Francji

Zakład medycyny nuklearnej w CH NEVERS we Francji, kierowany przez dra Ahond-Vionneta, ma 2 systemy kamer gamma (jeden dwugłowicowy Millenium MG i jeden hybrydowy Infinia Hawkeye4).
Od kwietnia 2008 r. zakład jest wyposażony w aparat PET/TK Discovery RX firmy GE z aplikacjami Motion Free i PET VCAR.

Taki system PET/TK pomaga lekarzom w usprawnieniu diagnostyki i badań kontrolnych pacjentów ze zmianami rakowymi.

Dzięki aplikacji Motion Free pomagamy fizykom radioterapii i lekarzom w dokładniejszym definiowaniu dawki napromieniania i objętości przy planowaniu radioterapii.

Historia pacjenta

Kobieta – 45 lat – 163 cm – 44 kg

Zlecono badanie PET/TK w celu oceny stadium zaawansowania obszernego guza śródpiersiowo-wnękowego z lewej strony.Badanie TK jamy brzusznej i mózgu wykonane miesiąc temu nie wykazało zmian.

TK: Masa w lewym górnym płacie z częściową niedodmą; adenopatie środpiersiowe trudne do odróżnienia od masy w lewym górnym płacie.

Akwizycja

Skaner: GE Discovery RX

Akwizycja PET: Akwizycja całego ciała

  • Akwizycja 3D z użyciem rekonstrukcji VUE Point HD
  • Czas akwizycji: 1 min 30 s na jedną pozycję łóżka
  • Czas po iniekcji: 1 h
  • Dawka: 148 MBq 18F-FDG

Akwizycja TK: Akwizycja całego ciała

  • Konfiguracja detektora: 16 x 1,25 mm
  • Grubość warstwy: 1.25 mm
  • kVp: 120
  • mA: 80-160 Smart mA-Auto mA

Wyniki

                        

    Obraz statyczny całego ciała uwidacznia
    zmianę śródpiersiowo-wnękową
    i wychwyt w prawej panewce stawu biodrowego

             

obraz TK i nałożone obrazy zmiany śródpiersiowo-wnękowej z częściową niedodmą

             

Nałożone przkroje czołowe i osiowe wychwytu w prawej panewceKlatka

piersiowa: Hipermetaboliczna masa śródpiersiowo-wnękowa z lewej strony, z częściową niedodmą w lewym górnym płacie.

There is also a small uptake on the right cotyle. Stwierdzono niewielkie adenopatie w przednim górnym śródpiersiu.Istnieje także niewielki wychwyt w prawej panewce stawu biodrowego.

Podsumowanie

Potwierdzenie występowania hipermetabolicznej masy śródpiersiowo-wnękowej z lewej strony, z częściową niedodmą w lewym górnym płacie.

Stwierdzono niewielkie adenopatie w śródpiersiu górnym przednim.

Wychwyt w prawej panewce stawu biodrowego.