Przypadek kliniczny — przerzut o wielkości 3 mm wykryty dzięki wysokiej czułości PET

3mm metastasis

Kim jesteśmy

 

Dr n. med. Diana Salvo
Dyrektor kliniki i instytutu medycyny nuklearnej

Dr n. med. Annibale VersariM
Starszy wykładowca kliniczny w dziedzinie obrazowania wieloma metodami

 

 

Mgr Federica Fioronifizy
k medycznyArchipedale

Santa Maria Nuova
Reggio Emilia, WłochyOśrodek

PET Reggio Emilia ASMN powstał w 2000 roku. W 2002 roku zainstalowano w nim cyklotron 10 MeV (Minitrace GE) na potrzeby produkcji klinicznych znaczników 18F-FDG i 18F-cholina. Wkrótce dostępny będzie także protokół produkcji 18FLT i 18F-MISO do celów naukowo-badawczych.

 

Historia pacjenta

Kobieta – 57 lat – 167 cm – 65 kg

Ta pacjenta przechodzi ocenę stadium zaawansowania za pomocą PET przed operacją.

29 sierpnia 2007 r.: Badanie PET/TK całego ciała z wynikiem pozytywnym

1 września: Scyntygrafia kości całego ciała z wynikiem negatywnym

3 września: wartowniczy węzeł chłonny pozytywny

Akwizycja

Skaner: GE Discovery STE

Akwizycja PET: Akwizycja całego ciała

  • Akwizycja 3D
  • Czas akwizycji: 2 min 30 s na jedną pozycję łóżka
  • Dawka: 240 MBq 18F-FDG

Akwizycja TK: Akwizycja całego ciała

  • kVp: 120 – mA:80

Wyniki

                                    

nałożone pzekroje czołowe                        Przedoperacyjna VR pokazuje
pokazują ognisko                                        w 3D węzła pachowego i
położeniewychwyt w                                  zmianę pierwotną
prawym węźle pachowym

                                    

nałożone przekroje osiowe zmiany pierwotnej           

                                    

nałożony przekrój osiowy                           nałożony przekrój czołowy
prawego węzła pachowego                       prawego węzła pachowego

Podsumowanie

Zmiana uwidoczniona „inną metodą badania” została potwierdzona w prawej piersi.Badanie PET wykazało obecność mikroprzerzutu o wielkości 3 mm w prawym dole pachowym, zmieniając ostateczną klasyfikację według stadiów zaawansowania i stąd wybór terapii.