Optima 560 front.

Skanery PET/TK

W porównaniu z osobno funkcjonującymi technologiami obrazowania systemy PET/TK firmy GE pomagają usprawnić diagnozowanie, klasyfikowanie według stadiów zaawansowania i planowanie leczenia przy wyjątkowej łatwości obsługi i niezawodności działania.