Informacje o produkcie

Jako lekarz starasz się znaleźć najskuteczniejszą metodę leczenia, opierając się na odpowiedzi każdego pacjenta na daną terapię. Firma GE Healthcare dostarcza Ci narzędzi ułatwiających osiągnięcie tego celu, oferując system Discovery* PET/CT 710 z pakietem Q.Suite1. Kompletnie nowy skaner PET/TK i przełomowe narzędzia do oceny ilościowj obrazowania PET ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji terapeutycznych dla poszczególnych pacjentów.

1. Discovery PET/CT 710 i elementy pakietu Q.Suite nie mają oznaczenia CE i nie mogą być wprowadzane na rynek ani użytkowane w krajach, w których taki znak obowiązuje, do chwili uzyskania wszystkich atestów wymaganych przepisami prawa. Już mają znak CE  Niedostępne w sprzedaży w niektórych krajach.

Zalety

Przełomowe narzędzia do oceny ilościowej obrazowania PET

Aby przy tak wielu możliwościach wystąpienia odchyleń w ocenie ilościowej obrazowania PET było ono skuteczne, trzeba zająć się każdą częścią przebiegu pracy.W pakiecie Q.Suite1,nowe funkcje firmy GE Healthcare współdziałają ze sobą, aby zapewnić spójność analiz ilościowych.

Q.Suite może pomóc lekarzom we wczesnej i skutecznej ocenie odpowiedzi na leczenie, umożliwiając onkologom modyfikację strategii leczenia bez oczekiwania na wyniki leczenia. Skuteczna terapia może poprawić jakość życia pacjenta i ogólny rezultat, a także ograniczyć koszty związane z nieskutecznym leczeniem.

Codzienna kontrola jakości

 • Wyniki niezależne od szybkości zliczania:  Doskonałe wyniki przy każdej szybkości zliczania.
 • Kompensacja temperaturowa w czasie rzeczywistym: Spójność wyników. Przy każdym badaniu. Every temperature. W każdej temperaturze.

Przebieg pracy

 • Q.Core: Przyspieszenie przebiegu oceny ilościowej.
 • Q.Check: Powiązanie kontroli jakości na skanerze i stacji roboczej.

Korekcja ruchu

 • Q.Static: Szybkie i proste ograniczenie wpływu ruchu narządów.

Algorytm rekonstrukcji

 • Q.AC: Spójność osłabienia sygnału w wymagających protokołach, takich jak cine CTAC.

Aplikacje do analizy i raportowania

 • PET VCAR: Wydajna ocena i monitorowanie stanu pacjenta. PET VCAR dokonuje oceny na podstawie kryteriów PERCIST i RECIST, z uwzględnieniem Q.Check.

1. Discovery PET/CT 710 i elementy pakietu Q.Suite nie mają oznaczenia CE i nie mogą być wprowadzane na rynek ani użytkowane w krajach, w których taki znak obowiązuje, do chwili uzyskania wszystkich atestów wymaganych przepisami prawa. Już maja certyfikat CE . Niedostępne w sprzedaży w niektórych krajach.

Technologia

System Discovery PET/CT 710 oferuje sprawdzone i działające technologie:

 • Innowacje z detektorem o szerokości 40 mm oarz o prędkości obrotowej 0,35 s/obrót.
 • Nawet o 60% niższa emisja CO2 w trybie oszczędzania energii.
 • Zaawansowane aplikacje ułatwiające lekarzom szybkie stawianie trafnych rozpoznań.
 • Technologia ASiR1 pozwalająca na obniżenie wartości mA przy akwizycji obrazów diagnostycznych.
 • Uproszczony przebieg pracy umożliwiający szybkie i sprawne działanie.
 • Skalowalna, modułowa konstrukcja ułatwiająca serwis.
 • 128-warstwowa rekonstrukcja osiowa z nakładaniem, poprawiająca wizualizację w osi Z w stosunku do rekonstrukcji bez nakładania.

Q.Suite2 jest owocem ścisłej, nadal trwającej współpracy między liderami technologicznymi i badaczami klinicznymi. Poznaliśmy trudności związane z ilościowym obrazowaniem PET dzięki naszym klientom i stworzyliśmy pakiet Q.Suite przy ich pomocy. Q.Suite bazuje na platformie umożliwiającej stałe doskonalenie w przyszłości.  Stanowi istotny krok naprzód w zapewnieniu spójności pomiarów ilościowych.

Więcej o pakiecie Q.Suite.

1. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR może ograniczyć dawkę promieniowania absorbowana przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej. W praktyce klinicznej stosowanie technologii ASiR może ograniczyć dawkę promieniowania absorbowana przez pacjenta przy badaniach TK, co zależy od zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, umiejscowienia anatomicznego i praktyki klinicznej.

2. Discovery PET/CT 710 i elementy pakietu Q.Suite nie mają oznaczenia CE i nie mogą być wprowadzane na rynek ani użytkowane w krajach, w których taki znak obowiązuje, do chwili uzyskania wszystkich atestów wymaganych przepisami prawa. Już mają certyfikat CE  Discovery PET/CT 710 i elementy pakietu Q.Suite nie mają oznaczenia CE i nie mogą być wprowadzane na rynek ani użytkowane w krajach, w których taki znak obowiązuje, do chwili uzyskania wszystkich atestów wymaganych przepisami prawa. Już mają certyfikat CE  Niedostępne w sprzedaży w niektórych krajach.

Filmy

Jeden obraz. Wszystkie zliczenia. Eliminacja ruchu.
Stworzyliśmy rozwiązanie Q.Freeze1 aby połączyć zalety ilościowe obrazowania PET/TK 4D z dopasowaniem faz w jednym obrazie statycznym.Odbywa się to przez gromadzenie danych TK i PET w każdej fazie cyklu oddechowego, a następnie dopasowanie takich danych w celu zapewnienia spójności osłabienia sygnału. Żadne dane akwizycji nie zostają zmarnowane, gdyż 100% zebranych zliczeń jest łączonych w celu utworzenia jednego obrazu statycznego. Efekt — obraz z zatrzymaniem ruchu pacjenta i ograniczeniem szumów.

1. Rozwiązanie Q.Freeze nie ma oznaczenia CE i nie może być wprowadzane na rynek ani użytkowane w krajach, w których taki znak obowiązuje, do chwili uzyskania wszystkich atestów wymaganych przepisami prawa. Już ma certyfikat CE Niedostępne w sprzedaży w niektórych krajach.

 

Szybkie i proste ograniczenie wpływu ruchu narządów.
Q.Static2 stanowi punkt wyjścia do wprowadzenia w placówce podstawowych technik korekcji ruchu oraz daje możliwość opracowania przebiegu pracy z pełnym dopasowaniem faz 4D. Rozwiązanie Q.Static zaprojektowaliśmy pod kątem automatycznego wydzielania danych z okresu niskiej ruchomości narządów, umożliwiając korekcję ruchu w całej klatce piersiowej lub tułowiu, bez zakłócania standardowego przebiegu pracy przy statycznym badaniu całego ciała. Efektem jest pojedyncza seria obrazów z ograniczeniem rozmycia spowodowanego ruchem narządów, zapewniająca większą spójność oceny ilościowej w porównaniu z obrazem statycznym.

2. Rozwiązanie Q.Static nie ma oznaczenia CE i nie może być wprowadzane na rynek ani użytkowane w krajach, w których taki znak obowiązuje, do chwili uzyskania wszystkich atestów wymaganych przepisami prawa. Już ma certyfikat CE  Niedostępne w sprzedaży w niektórych krajach.