PET Radiopharmacy: components graphic.

Wyposażenie TRACERcenter

TRACERcenter* upraszcza zorganizowanie placówki produkcji znaczników PET poprzez oferowanie zaawansowanych technologii.Platformy dostosowane do potrzeb danego laboratorium umożliwiają integrację optymalnej kombinacji cyklotronów i syntezerów chemicznych firmy GE z odpowiednim wyposażeniem innych firm. Pomożemy wybrać właściwą technologię dla placówki badawczej, klinicznej czy produkcyjnej.