Informacje ogólne

Nieograniczony zakres możliwości.

Aparat Discovery* XR656 Plus zapewnia korzyści płynące ze zwiększenia produktywności i usprawnienia przebiegu pracy dzięki zastosowaniu rozwiązania FlashPad* — bezprzewodowego detektora opracowanego od podstaw z myślą o zaawansowanym obrazowaniu cyfrowym. Oferowany przez naszą firmę pakiet zaawansowanych funkcji klinicznych stanowi odpowiedź na złożone potrzeby placówki, a jednocześnie pozwala wyróżnić ją na tle innych. 

 • Zaawansowane możliwości kliniczne 

 • Cyfrowy detektor radiograficzny FlashPad 

 • Kontrola nad przebiegiem pracy

 • Usługi, na których możesz polegać!


Zalety

Zaawansowane możliwości kliniczne

Nasze zaawansowane aplikacje kliniczne dają dostęp do obszarów niezbadanych, co pozwala dotrzeć do informacji ukrytych przy konwencjonalnym obrazowaniu radiograficznym 2D.

VolumeRAD*

  • Dostarcza serię obrazów warstwowych struktury anatomicznej, np. klatki piersiowej, jamy brzusznej, kończyn i kręgosłupa, w jednym przebiegu przy niskiej dawce.

  • Eliminuje zachodzenie struktur na siebie, umożliwiając lepszą wizualizację anatomii od przodu do tyłu.

  • Rekonstrukcja danych pozwala otrzymać zestaw obrazów równoległych do powierzchni detektora, umożliwiając wyświetlanie obrazów czołowych obszaru zainteresowania.


Aplikacja ta umożliwia:

  • Doskonałą czułość wykrywania guzków płucnych w porównaniu do tradycyjnego radiogramu klatki piersiowej.

  • Większą identyfikację przypadków wymagających badań kontrolnych2 (1,5 razy większa czułość w porównaniu do dwuwymiarowego radiogramu klatki piersiowej bez negatywnego wpływu na swoistość). 

  • Większy komfort w zakresie badań kontrolnych i opieki nad pacjentami. 

  • Większą czułość wykrywania niewielkich guzków płucnych o średnicy 3–20 mm; 3,6 razy większa czułość w porównaniu do dwuwymiarowego radiogramu klatki piersiowej bez negatywnego wpływu na swoistość.

  • Uzyskanie minimalnej dawki promieniowania jonizującego, technika obrazowania objętościowego zapewniająca prosty i
   wydajny przebieg konwencjonalnych badań RTG klatki piersiowej; większa wykrywalność guzków płucnych w porównaniu
   do radiogramu klatki piersiowej1

Dual Energy Subtraction (Subtrakcja dwuenergetyczna)

  • Akwizycja wielu obrazów przy różnych poziomach energii w ciągu kilku milisekund.

  • Przetwarzanie i wyświetlanie obrazu w postaci standardowego obrazu radiograficznego, obrazu z „subtrakcją” kości oraz obrazu samych kości w celu uwidocznienia ciał obcych lub zwapniałych struktur.

Auto Image Paste (Automatyczne sklejanie obrazów)

  • Akwizycja wielu obrazów w jednym szybkim, płynnym, zautomatyzowanym badaniu. 

  • Automatyczne łączenie pozyskanych obrazów w jeden obraz złożony.

  • Możliwość wykonywania takich badań przy użyciu pozycjonera ściennego lub stołu.

Cyfrowy detektor radiograficzny FlashPad*

Podstawowym komponentem aparatu Discovery* XR656 Plus jest rozwiązanie FlashPad — opracowany przez firmę GE bezprzewodowy detektor cyfrowy. Unikatowa technologia detektora FlashPad pozwala na korzystanie z niego wraz z innymi kompatybilnymi produktami do radiografii cyfrowej firmy GE. Swoboda w zakresie wspólnego użytkowania to cecha przesądzająca o długofalowej opłacalności inwestycji.

  • Detektor FlashPad wykorzystuje technologię UWB (ang. Ultra WideBand), co pozwala zapewnić niezależne, bezpieczne i niezawodne połączenie oraz płynną współpracę z infrastrukturą sieciową szpitala.

  • Detektor FlashPad jest przeznaczony do zastosowań cyfrowych i gwarantuje wysoką niezawodność. Dwa uchwyty zapewniają możliwość bezpiecznego przenoszenia.

Kontrola nad przebiegiem pracy

Użytkownik może wybrać konfigurację najlepiej dostosowaną do własnych potrzeb klinicznych: stół, pozycjoner ścienny lub stół i pozycjoner ścienny wraz z jednym lub dwoma detektorami. Dzięki możliwości współpracy detektora FlashPad z innymi urządzeniami pojedynczy detektor może spełniać wszystkie potrzeby.

Zadbaj o komfort pacjenta. Zoptymalizuj proces akwizycji obrazów.

  • Konfiguracje aparatu Discovery XR656 Plus umożliwiają przeprowadzanie nawet najbardziej wymagających badań, przykładowo pacjentów na wózkach inwalidzkich, o ograniczonych zdolnościach ruchowych oraz pacjentów starszych i pourazowych.  

  • Bezprzewodowy detektor FlashPad firmy GE gwarantuje technikom swobodę w szybkim pozycjonowaniu i łatwym pozyskiwaniu skomplikowanych widoków.  

  • Dopuszczalne obciążenie podnoszonego stołu wynosi 320 kg we wszystkich kierunkach ruchu, co pozwala na badanie pacjentów o dużych gabarytach ciała. 

  • Aparat Discovery XR656 Plus wyposażono również w dodatkowe funkcje i opcje umożliwiające dobrą koordynację ze środowiskiem pracy, co pozwala na zwiększenie produktywności i usprawnienie procesów.  

  • Podręczny pilot zdalnego sterowania do stosowania w sali badań umożliwia obsługę głównych funkcji systemu oraz zmianę konfiguracji dla poszczególnych badań bez konieczności oddalania się od pacjenta.

Opracowane przez firmę GE zaawansowane narzędzia automatyzacji, narzędzia kliniczne, intuicyjny interfejsy i płynne zmiany receptorów obrazu to cechy ułatwiające rozwiązywanie wszelkich problemów stojących na drodze sprawnej pracy. 

  • Szybka i łatwa konfiguracja, jak również wprowadzanie zmian, to zalety gwarantowane przez wygodny interfejs użytkownika umieszczony na górnym zawieszeniu lampy. 

  • Poprawa produktywności dzięki połączeniu widoków protokołu z doborem wielkości obrazu za pomocą funkcji automatycznego pola widzenia. Teraz możliwe jest dostosowywanie widoków poprzez konfigurację rozmiarów kolimacji dla wszystkich badań. Ustawianie kolimatora przebiega automatycznie dla poszczególnych protokołów klinicznych. Pozwala to na zminimalizowanie konieczności końcowej regulacji kolimatora przed wykonaniem ekspozycji i w ten sposób skraca czas przygotowania do badania. 

  • Możliwość oceny pracy personelu i kontrola jakości przeprowadzanych badań dzięki oprogramowaniu do zautomatyzowanej analizy badań odrzuconych oraz powtórzonych (RRA). 

  • Dzięki funkcji Auto-Protocol Assist (Automatyczny wybór protokołu) za pośrednictwem interfejsu systemu RIS można automatycznie wybierać i inicjować protokoły, dzięki czemu technik może poświęcić więcej czasu pacjentowi. 

  • Możliwość dostosowywania obrazów do określonych struktur anatomicznych zgodnie z preferencjami klinicznymi dzięki funkcji automatycznego przetwarzania i dystrybucji obrazów. Po wstępnej kontroli jakości obrazy są automatycznie wysyłane do odpowiednich lokalizacji w sieci. 

  • Możliwość automatycznego ustawiania górnego zawieszenia lampy, pozycjonera ściennego i/lub stołu w zadanych pozycjach dzięki funkcji automatycznego pozycjonowania/osiowania pozwala na zwiększenie wydajności pracy i ułatwia obsługę.


Usługi, na których możesz polegać!

Zdajemy sobie sprawę, że kupno detektora cyfrowego to jedna z najważniejszych inwestycji. Szeroka gama usług oferowanych przez firmę GE pozwala nieustannie czerpać korzyści z zakupionego sprzętu.

  • Oferowany przez nas pakiet usług serwisowych pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału posiadanego sprzętu klinicznego pod kątem ciągłości, jakości i wydajności pracy bez żadnych kompromisów, a jednocześnie nie spowoduje przekroczenia budżetu.  

  • Detektora FlashPad można używać w różnych aparatach RTG firmy GE. Jest on objęty osobną umową serwisową, więc wszystkie czynności konserwacyjne odbywają się niezależnie od aparatu RTG i powiązanej z nim obsługi serwisowej.   

  • W ramach usług firmy GE dostępne są elastyczne i ekonomiczne rozwiązania. Nasz zespół reaguje na zgłoszenia techniczne
   tak szybko, że możliwe jest maksymalne ograniczenie przestojów w pracy. Naszym celem jest zagwarantowanie płynnego funkcjonowania sprzętu klinicznego, co pozwala personelowi na zapewnianie pacjentom najlepszej możliwej opieki przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej produktywności.

1. Podane informacje nie zostały potwierdzone klinicznie u pacjentów cierpiących na aktywne choroby i schorzenia płuc lub jamy opłucnej, w tym zwłóknienie, rozedmę, kompresję płuc, bliznowacenia i ciężkie patologie płuc, które mogą przesłaniać guzki płucne, ani u pacjentów z implantami umieszczonymi w pobliżu płuc, które również mogą powodować takie przesłonięcie. Skuteczność działania urządzenia różni się w zależności od liczby i typu guzków.

2. Rozumiane jako zalecenie wykonania kolejnych zaawansowanych badań obrazowych w oparciu o wytyczne stowarzyszenia Fleischner Society dotyczące postępowania po wykryciu guzków płucnych. MacMahon, Heber, et al. „Guidelines for Management of Small Pulmonary Nodules Detected on CT Scans: A Statement from the Fleischner Society.” Radiology 237.2(2005):395-400.

Przypadki kliniczne

Przypadek 1

U 13-letniego pacjenta po zabiegu operacyjnym wystąpił ostry ból biodra. Wykonano radiogram biodra w projekcji AP, nie zapewnił on jednak wystarczających informacji do określenia zależności między położeniem śruby a stanem pacjenta.

Czy znajdująca się w ciele pacjenta śruba narusza obszar stawu biodrowego?

Zlecono wykonanie badania VolumeRAD. Za pomocą aplikacji VolumeRAD usunięto struktury przesłaniające położenie śruby, co pozwoliło na postawienie trafnej diagnozy.

Ostateczna odpowiedź na pytanie kliniczne: nie.

Jednowarstwowy odstęp w danych aplikacji VolumeRAD wykazał, że znajdująca się w ciele pacjenta śruba nie naruszyła obszaru stawu. Pacjent przeszedł drugą operację, w wyniku której potwierdzono prawidłowe położenie implantu.

Przypadek 2

Do szpitala w St. Louis w stanie Missouri przyjęto pacjenta z archiwalnym zdjęciem RTG klatki piersiowej z widoczną anomalią w górnej części lewego płata płuc opisaną jako struktura kostna, a nie zmiana tkankowa.

Czy anomalia ta to struktura kostna czy zmiana tkankowa?

Zastosowano technikę ekstrakcji dwuenergetycznej. Po wykonaniu badania klatki piersiowej z zastosowaniem techniki Dual Energy Subtraction (Subtrakcja dwuenergetyczna) usunięto z obrazów warstwę struktury kostnej, co zwiększyło widoczność narządów zbudowanych z tkanek.


Na tej podstawie postawiono ostateczną diagnozę.

Bezpośrednio za obszarem zainteresowania wykryto 12-milimetrowy guzek, co pozwoliło wykluczyć teorię o naroście kostnym w okolicy żeber. Wykonanie cyfrowego badania radiograficznego z zastosowaniem techniki Dual Energy Subtraction (Subtrakcja dwuenergetyczna) mogło przyczynić się do postawienia ostatecznej diagnozy.

Przypadek 3

Do szpitala przyjęto pacjenta z nasilonym krwiomoczem. Aby potwierdzić przyczynę tego stanu, personel szpitala zdecydował się na użycie narzędzia VolumeRAD, wybierając je zamiast badania TK.

Co spowodowało obecność krwi w moczu?

Zlecono wykonanie badania VolumeRAD. Początkowo technicy zdecydowali się na 20-minutowe badanie radiograficzne, a następnie rozważyli inne opcje.

Na tej podstawie postawiono ostateczną diagnozę.

Pojedynczy obraz z 4-milimetrowymi odstępami między warstwami pozwolił stwierdzić obecność masy o budowie płatkowej po lewej stronie od linii środkowej pęcherza moczowego. Radiolog stwierdził: Zwiększona rozdzielczość przestrzenna w płaszczyźnie czołowej cyfrowego obrazu radiograficznego pomogła w potwierdzeniu diagnozy; ujście moczowodu do pęcherza moczowego było wyraźnie widoczne.

Przypadek 4

Na oddział ratunkowy przyjęto 49-letniego pacjenta z bólem w klatce piersiowej, nudnościami i wymiotami. Wstępnie wykonane obrazy klatki piersiowej w projekcji PA nie wykazały przyczyny stanu pacjenta.

Czy objawy pacjenta były spowodowane obecnością masy?

Zastosowano technikę subtrakcji dwuenergetycznej.
Po wykonaniu badania klatki piersiowej za pomocą aplikacji Dual Energy Subtraction (Subtrakcja dwuenergetyczna) usunięto z obrazu PA zwapniałe struktury, co pozwoliło na stwierdzenie obecności masy w przełyku.

Na tej podstawie postawiono ostateczną diagnozę.

Wykryto wrodzone lub nabyte wybrzuszenie ściany przełyku zdiagnozowane jako uchyłek przełyku. Następnie wykonano badanie TK, które potwierdziło obecność uchyłku.

Pzypadek 5

6-letni pacjent z licznymi zmianami litycznymi, cierpiący na chorobę Olliera, nie był w stanie utrzymać prawidłowej pozycji stojącej podczas badania z zastosowaniem protokołu sklejania obrazów. Stan pacjenta wymagał wybrania alternatywnej metody obrazowania: dokonano akwizycji kilku obrazów w pozycji leżącej pacjenta.

W jaki sposób zaawansowane aplikacje wspomagają pracę w trudnych warunkach?

Utworzono żądane obrazy. Za pomocą oprogramowania do automatycznego sklejania obrazów (Auto Image Paste) liczne uzyskane obrazy niskodawkowe połączono w pojedynczy obraz, korzystając z trybu sklejania obrazów pozyskanych w pozycji leżącej pacjenta.

Dzięki tej metodzie zwiększono wskaźnik produktywności.

Oprogramowanie do automatycznego sklejania obrazów (Auto Image Paste) zainstalowane w systemie radiograficznym dostępnym w szpitalu pozwoliło na obrazowanie pacjenta w pozycji leżącej z zastosowaniem techniki sklejania obrazów. Całkowity czas badania: poniżej 4 minut. W tym przypadku udało się skrócić łączny czas badania o 70% w stosunku do wcześniej przeprowadzonego badania z użyciem długiej kasety.