EP Networking: clinician and patient

Cath Lab Networking

Cath Lab Networking ma na celu pomoc w usprawnieniu procesów, szybkim wykonywaniu procedur i minimalizacji zaległości. Serwer Centricity* Cardiology INW to nasze wysoce skalowalne rozwiązanie IT, które umożliwia oddziałom praktycznie każdej wielkości usprawnienie przebiegu pracy.