Informacje ogólne

Sieć Centricity* Cardiology INW pozwala połączyć krytyczne dane z pracowni hemodynamiki (Cath Lab) i elektrofizjologii (EP Recording), rozszerzając funkcjonalność Mac-Lab* i CardioLab* na cały oddział — bez potrzeby fizycznego przenoszenia nośników.

Dzięki wydajnemu serwerowi centralnemu z szeregiem stacji roboczych w miejscach opieki, Centricity* Cardiology INW pomaga zminimalizować opóźnienia i wprowadzanie nadmiarowych danych, równocześnie umożliwiając utworzenie dla każdego pacjenta pojedynczego, kompleksowego rejestru przypadków przechowywanego w lokalizacji centralnej.

Zalety

Centricity Cardiology INW to wysoce skalowalne rozwiązanie IT, oferujące szereg usprawnień przebiegu pracy na całym oddziale: 

  • Na sali pacjentów tworzony jest rejestr przypadków Mac-Lab/CardioLab, który jest aktualizowany za pośrednictwem przedoperacyjnej stacji roboczej (Pre-Op Workstation).
  • W samej pracowni wyjątkowa stacja robocza pielęgniarki (Nurse’s Workstation) umożliwia równoczesne ewidencjonowanie w czasie rzeczywistym l leków, materiałów eksploatacyjnych i uwag do procedur    
  • W sali pooperacyjnej do badania dołączane są, informacje wprowadzane przez lekarzy za pośrednictwem pooperacyjnej stacji roboczej (Post-Op Workstation).
  • W takich miejscach, jak sala interpretacji badań czy oddalone gabinety, stacja robocza przeglądu zdalnego (Remote Review Workstation) umożliwia lekarzom przegląd przypadków i raportów lub obserwację przebiegu trwających procedur niemal w czasie rzeczywistym przez umożliwienie szybkiego, pełnego dostępu do krzywych pacjenta  i wszystkich zdarzeń procedury.